Trenčiansky robotický deň

SOŠ Trenčín, pozýva všetkých priaznivcov robotiky na

Trenčiansky robotický deň

12. ročník sa uskutoční

15. – 16.2.2017

v priestoroch SOŠ Trenčín

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

dvanásty krát sa SOŠ Trenčín stane centrom robotiky na Slovensku. Naša ponuka  je nasledovná:

  1. Tri kategórie (rozdelené naviac aj podľa veku súťažiacich), v ktorých si každý nájde svoje uplatnenie
  2. Refundované cestovné náklady pre jednotlivé súťažné družstvá
  3. Bezplatné ubytovanie pre jednotlivé súťažné družstvá
  4. Bezplatné obedy v našej jedálni pre jednotlivé súťažné družstvá
  5. Občerstvenie počas súťaží
  6. Žiadny poplatok za registráciu (štartovné)
  7. Nestíhate sa registrovať? Neodmietneme vašu registráciu ani v deň konania súťaží
  8. Stretnite sa a rozprávajte so zástupcami takmer všetkých slovenských a českých vysokých škôl – spoznajte, na čom pracujú
  9. Stretnite sa a rozprávajte s najvýznamnejšími firmami trenčianskeho regiónu – zistite, čo vyvíjajú a vyrábajú
  10. Trenčiansky robotický deň vám ponúka pohľad so vašej budúcnosti

 

Viac informácií o Trenčianskom robotickom dni nájdete na: http://www.trencianskyrobotickyden.sk/