TVEL podpísal zmluvu na dodávky paliva TVS-Kvadrat do švédskej JE Ringhals

Švédska spoločnosť Vattenfall Nuclear Fuel AB podpísala 30. novembra 2016 zmluvu s ruskou palivovou spoločnosťou TVEL na dodávku paliva TVS-Kvadrat do JE Ringhals. Podľa podmienok zmluvy začnú komerčné dodávky paliva pre plné prekládky v roku 2021.

Tento kontrakt zaistí spoločnosti Vattenfall AB (do tejto skupiny patrí Vattenfall Nuclear Fuel AB) diverzifikáciu dodávok jadrového paliva. Používanie nového paliva naviac prevádzkovateľovi umožní zlepšiť ekonomiku prevádzky svojich jadrových elektrární.

Palivová spoločnosť TVEL (patriaca do štruktúry ruskej korporácie Rosatom) vďaka tomuto kontraktu vstupuje s priamymi komerčnými dodávkami jadrového paliva na trh s tlakovodnými reaktormi západnej koncepcie.

„So spoločnosťou Vattenfall spolupracujeme už od roku 2008. V roku 2011 bol podpísaný kontrakt na pilotnú prevádzku niekoľkých palivových súborov. Tieto súbory sú v prevádzke na bloku JE Ringhals 3. Všetky prevádzkové parametre a chovanie paliva sú doposiaľ v rozsahu projektom očakávaných hodnôt a nedošlo k žiadnym neočakávaným odchýlkam. Našou prioritou je vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť ruského paliva,“ povedal prezident TVELu, Jurij Olenin, po podpísaní kontraktu.

„Za dobu spolupráce sa medzi našimi spoločnosťami vybudovalo veľmi kvalitné vzájomné porozumenie a obe strany úspešne plnia svoje záväzky. Pri vývoji paliva sme použili najmodernejšie technologické riešenia a dlhoročné skúsenosti získané výrobou paliva pre reaktory typu VVER,“ dodal Olenin.

Per-Olof Nestenborg, výkonný riaditeľ Vattenfall Nuclear Fuel AB, vysoko ocenil ruské palivo a kultúru výroby v ruských výrobných podnikoch. Povedal, že spoločnosť Vattenfall AB môže vďaka ruskému palivu zvýšiť bezpečnosť dodávok paliva a zlepšiť ekonomiku jadrovej elektrárne Ringhals.

“Týmto kontraktom vstupuje TVEL na pole západných tlakovodných reaktorov priamymi dodávkami vlastného paliva. Doteraz vyrábal palivo do západných reaktorov pre spoločnosť AREVA z jej komponentov a s využitím predovšetkým prepracovaného uránu. Táto spolupráca má korene už v polovici deväťdesiatych rokov minulého storočia. Svoj vlastný produkt predstavil TVEL v roku 2008 a podpis kontraktu na komerčné dodávky je logickým vyústením procesu vývoja, licencovania a prevádzkového testovania úplne nového produktu. Taký proces v dnešných podmienkach zaberie obvykle okolo desať rokov, pokiaľ sa neobjavia zásadné problémy. To sa v tomto prípade zjavne nestalo. Kvalita materiálov a konštrukčných riešení z dielne TVEL je v odborných kruhoch známa a rešpektovaná. Napríklad AREVA zaviedla do svojich konštrukcií palivových prútov povlak zo zliatiny M5, ktorá má svoj predobraz v Rusku už po desaťročia používanej zliatine E110 a konštrukčné riešenie distančných mriežok má mnoho predností v porovnaní s konkurenciou,“ povedal Jozef Běláč, výkonný riaditeľ spoločnosti ALVEL.

“Palivo TVS-Kvadrat je pre prevádzkovateľa tlakovodných reaktorov západného typu zaujímavé aj tým, že má odlišnú genealógiu konštrukcie oproti palive od západných dodávateľov. Spoločnosť TVEL pri jeho vývoji použila technické riešenia osvedčená z prevádzky svojho paliva v reaktoroch typu VVER, a to vrátane použitej zliatiny zirkónia pre pokrytie paliva, a vďaka tomu môže zabezpečiť skutočnú diverzifikáciu dodávok paliva pre západné tlakovodné reaktory, “ povedal Vladimír Slugeň, predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti.