Tvorenie, význam a používanie slova konzervant

V súčasnosti sa nezriedka stretáme so slovom konzervant napríklad v takýchto výpovediach:

Konzervant je látka zamedzujúca vzniku mikroorganizmov a predlžujúca trvanlivosť potravín. – Už tisícky rokov ľudia využívajú soľ ako konzervant potravín, najmä mäsa. – Kyselina sorbová je konzervant, je vhodná najmä, ak plánujete sirup dlhšie skladovať. – … pridáme kyselinu citrónovú, ktorá zároveň slúži ako konzervant. – Formaldehyd sa používa ako konzervant a dezinfekčný prostriedok v priemyselných výrobkoch aj v domácnosti. – Pre bezpečnú ochranu kozmetiky pred baktériami, vírusmi a hubami musia byť v kozmetike konzervanty. Dostali sme otázku, či slovo konzervant je spisovné, keďže sa neuvádza v Pravidlách slovenského pravopisu (4. vyd. z roku 2013) ani v Krátkom slovníku slovenského jazyka (4. vyd. z roku 2003), ba ani v 2. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L (2011).

Slovo konzervant nezachytávajú nielen citované príručky, ale ani Slovník cudzích slov (akademický) (2. vyd. z roku 2005), ani Veľký slovník cudzích slov od S. Šalinga, M. Ivanovej-Šalingovej a Z. Maníkovej (5. vyd. z roku 2008; v tomto slovníku je iba staršie slovo konzervancium ako potravinársky termín s významom prostriedok na konzerváciu). Ešte v nedávnej minulosti sa na označenie prostriedku pridávaného do potravín na zabránenie neželaných chemických premien alebo rozkladu mikrobiálnym pôsobením, ale aj do liečiv, do farieb, do biologických vzoriek, do kozmetických výrobkov a pod. používalo iba dvojslovné pomenovanie konzervačná látka. To, že slovo konzervant nezachytávajú citované diela, však neznačí, že to nie je spisovné slovo.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Quark.

PaedDr. Matej Považaj, CSc.

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV