Ultrazvukový biosenzor

Ilustračné foto Pixabay

Ultrazvuk je najbežnejšie používanou lekárskou zobrazovacou technikou, pretože je prenosný, neinvazívny a umožňuje ľahké prenikanie do tkanív. Pre lepšie ultrazvukové zobrazenie pomocou plynových mikrobubliniek sa používajú kontrastné látky. Mikrobublinky pozostávajú z plynného jadra a fosfolipidového obalu. Ich nevýhodou je, že v dôsledku difúzie plynu majú krátke časové obdobie zobrazovania (10 až 20 minút po injekcii), takže sú nevhodné na dlhodobejšie zobrazovanie.
Tím vedcov z austrálskej Monashovej univerzity a z Bakerovho inštitútu vyvinul nové mikrobubliny, ktoré menia svoju tuhosť v reakcii na zmeny pH v tele, pričom tieto zmeny zachytáva ultrazvuk. Ultrazvukový biosenzor pozostáva z jadra oxidu kremičitého potiahnutého polymérom kyseliny metakrylovej a mohol by sa používať na nenákladné monitorovanie nádorov či na odhalenie dôsledkov mozgovej príhody. Môže sa implantovať hlboko do tkanív a merať biomarkery, ako napríklad pH, a tak monitorovať, či sa nádor po chemoterapii zmenšuje. Vedci predpokladajú, že v blízkej budúcnosti sa budú monitorovať aj komplexnejšie markery, ako je hladina kyslíka (indikátor mozgovej príhody) alebo proteíny súvisiace s chorobou. Cieľom je pri infúzii liekov pomocou bežne dostupného ultrazvuku sledovať hladinu lieku či reakciu orgánov v reálnom čase a upravovať dávky, uviedol Simon Corrie z Monashovej univerzity.
Výhodou nového biosenzora je, že sledované údaje bude možné čítať aj v mobilnom telefóne, ktorý už v súčasnosti vie zaznamenávať ultrazvuk. Takto by sa mohli monitorovať pacienti aj v odľahlých oblastiach bez potreby veľkých nemocničných laboratórií.

Zo stránok EurekAlert! a Sci-News spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.