Umelá magnetická textúra

Ilustračné foto Pixabay

Zoznam superlatívnych vlastností grafénu je značný, no chýba v ňom magnetizmus, čo mu bráni byť užitočným v rozvíjajúcom sa odbore – v spintronike. Zdá sa však, že medzinárodnému tímu vedcov z Univerzity v Buffale sa podarilo prekonať aj tento nedostatok. Podarilo sa im totiž spárovať magnet s grafénom a v nemagnetickom materiáli vyvolali to, čo vo svojej štúdii opisujú ako umelá magnetická textúra.
Vedci umiestnili magnet s hrúbkou 20 nanometrov do priameho kontaktu s vrstvou grafénu. Ide o jednu vrstvu atómov uhlíka usporiadanú v dvojrozmernej voštinovej mriežke, ktorá je hrubá menej ako 1 nanometer. Potom umiestnili osem elektród na rôzne miesta okolo grafénu a magnetu, aby zmerali ich vodivosť. Elektródy odhalili prekvapenie – magnet vyvolal v graféne umelú magnetickú textúru pretrvávajúcu aj v tých oblastiach grafénu, ktoré boli vzdialenejšie od magnetu. Zjednodušene povedané: Blízky kontakt medzi týmito dvoma objektmi spôsobil, že bežne nemagnetický uhlík sa správal odlišne a vykazoval magnetické vlastnosti podobné bežným magnetickým materiálom, ako sú železo alebo kobalt.
A aby prekvapení nebolo málo, vedci zároveň zistili, že tieto vlastnosti môžu úplne prekonať prirodzené vlastnosti grafénu, a to aj vo vzdialenosti niekoľko mikrónov od kontaktného bodu grafénu a magnetu. Aj keď je táto vzdialenosť neuveriteľne malá (mikrón je milióntina metra), v mikroskopickom svete je relatívne veľká.
Podľa profesora Jonathana Birda sa vynárajú dôležité otázky týkajúce sa mikroskopického pôvodu magnetickej textúry v graféne, pričom najdôležitejšie je, do akej miery indukované magnetické správanie vzniká vplyvom polarizácie spinov a/alebo tzv. spinovo-orbitálnej väzby.

Zo stránky UB spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.