Úmrtia žien na rakovinu

Dlhodobé prognózy úmrtia žien na rakovinové ochorenia nie sú priaznivé.

Napriek veľkým pokrokom v liečbe rakoviny, ktoré pri začatí liečby v začiatočnej fáze tohto zákerného ochorenia často vedie k úplnému vyliečeniu pacienta, nie sú dlhodobé prognózy úmrtia žien na rakovinové ochorenia priaznivé. K tomuto možno trochu prekvapujúcemu záveru dospela štúdia, prednesená na nedávnom kongrese, venovanom boju proti rakovine. Na kongrese v Paríži sa zúčastnilo viac než 3 500 odborníkov z vyše 110 krajín celého sveta. Štúdia, ktorú vypracovali vedci z americkej spoločnosti pre rakovinu v spolupráci s nemeckým farmaceutickým koncernom Merck, uvádza, že do roku 2030 stúpne počet žien, ktoré zomrú na rakovinu, na približne 5,5 milióna za rok, čo predstavuje nárast úmrtnosti o približne 90 percent v porovnaní s rokom 2012. Príčinu vidia odborníci v raste svetovej populácie i v jej starnutí. K väčšine úmrtí podľa štúdie dôjde v chudobných rozvojových krajinách a u žien so stredným príjmom. Štúdia poukázala aj na veľkú geografickú nerovnosť v zavádzaní preventívnych opatrení a v dostupnosti moderných terapeutických metód. V roku 2012 zomrelo na rakovinu približne 3,5 milióna žien, z toho väčšina v rozvojových krajinách. Podľa štúdie je rakovina po kardiovaskulárnych ochoreniach druhou najčastejšou príčinou úmrtia žien – zomiera na ňu 14 % všetkých žien. Štyrmi najčastejšími druhmi rakoviny u žien sú karcinóm prsníka, rakovina pľúc, čriev a maternice. Autori spomenutej štúdie zdôraznili, že rakovine maternice sa vo väčšine prípadov dalo zabrániť, keby mladé ženy očkovali proti vírusu HPV (human papillomavirus) – to sa však v mnohých krajinách nedeje. V štúdii sa uvádza aj to, že v Afrike a Juhovýchodnej Ázii je ešte vždy nedostatočný počet zariadení na rádioterapiu (liečbu ožarovaním), pričom približne v 30 krajinách takáto terapia nie je vôbec možná.

RM

ilustračné foto Pixabay