Unikátne súmostie

Vodiči budú môcť v blízkej budúcnosti obísť Bratislavu po obchvate, ktorého súčasťou bude aj unikátne súmostie. Buduje sa južne od mesta v blízkosti Petržalky. Dunaj a jeho ramená preklenú štyri samostatné na seba nadväzujúce mosty.

V okolí hlavného mesta pokračujú práce na stavbe nultého obchvatu mesta a časti južnej siete rýchlostných ciest. Súčasťou rozsiahleho projektu – takmer 60 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest – je aj trojkilometrové súmostie nad riekou Dunaj. Jeho výstavba sa začala v prvej polovici minulého roku. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Ide o konzorcium medzinárodných spoločností – španielskej spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúskej firmy Porr Bau. Pri podpise zmlúv s rezortom dopravy v máji 2016 sa predpokladalo dokončenie stavby do októbra 2020. Pre rôzne zdržania súvisiace so začiatkom prác sa predpokladá, že dokončenie niektorých úsekov môže meškať.

Projekt D4R7 sa skladá z dvoch úsekov diaľnice D4 a troch úsekov rýchlostnej cesty R7.

Hlavné mosty a predmostia

Nové súmostie južne od Bratislavy bude pozostávať zo západného predmostia, z dvoch hlavných mostov a východného predmostia. Západné predmostie na pravom brehu Dunaja premosťuje priesakový kanál a Jarovecké rameno južne od Petržalky a má celkovú dĺžku mostných polí 785 metrov. Východné predmostie na ľavom brehu Dunaja premosťuje inundačné územie, priesakový kanál a Biskupické rameno južne od Slovnaftu.

Vznikajúce trojkilometrové súmostie južne od Bratislavy je od svojho vzniku, a bude aj po dokončení, výnimočným stavebným dielom.

Dĺžka jeho mostných polí dosiahne 1 250 metrov. Medzi predmostiami sa bude nachádzať dvojica hlavných mostov. Dlhší z nich bude premosťovať kanoistickú a veslársku dráhu Veľký Zemník na pravom brehu Dunaja s celkovou dĺžkou mostných polí 470 metrov. Ponad samotný Dunaj povedie hlavný most s dĺžkou 430 metrov. Dva susediace mosty majú vždy jeden spoločný mostný pilier, celková dĺžka súmostia dosiahne 2 935 metrov. Na mostoch budujú dva jazdné pruhy v oboch smeroch a rozšírené krajnice umožňujúce v prípade nevyhnutnosti rozšírenie na tri jazdné pruhy v oboch smeroch. Chodník pre peších je na jednej strane mosta, chodník pre cyklistov na druhej strane, oba chodníky sú široké tri metre. Takéto šírkové usporiadanie si vyžaduje minimálne 34,5 m širokú nosnú konštrukciu. Pri stavbe mostov sa využívajú dve odlišné technológie.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

R, fotky, ilustrácie a vizualizácie
D4R7 Construction