Uznávaná americká univerzita strategickým partnerom UNIZA vo výskume

Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky J.E. A. Kisku v USA v dňoch 18.-23. septembra 2017 bola vo štvrtok, 21.9. podpísaná zmluva strategického partnerstva medzi Kalifornskou univerzitou v Berkeley a Žilinskou univerzitou v Žiline v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Žilinská univerzita je v súčasnosti na Slovensku lídrom vo výskume v oblasti inteligentných dopravných systémov. Aj vďaka pilotnému projektu 7. rámcového programu EÚ na podporu špičkových tímov ERAchair, projektu “Enhancing Research and innovAtion dimensions of the University of Žilina in Intelligent Transport Systems” (ERAdiate) sa Žilinská univerzita radí medzi lídrov v tejto oblasti.

Kalifornská univerzita v Berkeley je najlepšou verejnou vysokou školou na svete vo viacerých oblastiach a v ostatných rokoch aj v technike, s dôrazom na informačné technológie a ich aplikácie. Táto vysoko uznávaná univerzita zohráva rozhodujúcu úlohu v kalifornskom hospodárstve a jej výskumníci vytvorili prevratné produkty, revolučné spoločnosti a ich príspevky majú celosvetový dosah.

“Podpisom tejto zmluvy sa prehlbuje spolupráca v strategickej oblasti výskumu našej univerzity v oblasti inteligentných dopravných systémov s poprednou svetovou univerzitou, ktorou UC Berkeley bezpochyby v súčasnosti je,” hovorí Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka UNIZA.

Práve vďaka tejto spolupráci Žilinská univerzita získa prístup na rozšírenie svojho výskumu aj do Kalifornie, kde sa nachádzajú inovačné centrá popredných svetových firiem aj v oblastiach inteligentných dopravných systémov.


Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Elektrotechnická fakulta, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva viac ako 8 000 študentov spolu v 179 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz viac ako 79 000 absolventov, z toho 2 000 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 600 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.