V Lučenci vyrastie unikátne pracovisko na laserové spracovanie dreva

Centrum Novohradu sa už čoskoro môže stať centrom vyspelých technológií drevospracujúceho priemyslu. Práve v Lučenci totiž štartuje investícia do unikátneho pracoviska na spracovanie dubového dreva. Vôbec po prvý raz na svete sa tu bude drevo spracovávať za pomoci laserovej technológie.

Laserová technológia je podstatne účinnejšia v porovnaní s klasickou technológiou, pretože znižuje tvorbu odpadu pri spracovaní dreva na minimum. „Tým sa maximalizuje výťažnosť drevnej hmoty, čo je pre ekonomiku spracovania, najmä drahých listnatých drevín kľúčové. Sofistikovaná prevádzka zároveň prispieva k šetreniu lesného bohatstva a vytvára úplne novú kvalitu pracovného prostredia,” vysvetľuje výhody novej technológie Lukáš Halm, námestník generálneho riaditeľa pre stratégiu a rozvoj spoločnosti Biatec Group a.s.

Projekt s odhadovanými nákladmi 8 mil. eur počíta s vytvorením automatizovaného pracoviska s ročnou kapacitou spracovania 15 000 m³ dubového dreva. Vzhľadom na vyspelosť nových technológií pôjde o sofistikovanú prevádzku, v ktorej by malo vzniknúť 49 nových pracovných miest. Investor predpokladá, že ďalšie miesta vzniknú aj nepriamo, napríklad v oblasti vývojárskych  a konštrukčných činností.

Samotný projekt je rozložený na dve etapy. Prvá, ktorá má byť ukončená v lete tohto roka zahŕňa kúpu pozemkov ako i skeletov nevyužívaných hál a ich následné stavebné úpravy na požadované parametre. Investor tiež vybuduje nové vnútropodnikové cesty a siete. V druhej etape pôjde o výstavbu novej haly a skladových priestorov. Jadrom projektu sú tri laserové linky, pričom prvú je investor pripravený uviesť do prevádzky už na jar tohto roka. “Každá linka bude mať počiatočnú ročnú kapacitu 5 000 m³, keďže ide o úplne novú technológiu, predpokladáme, že parametre budeme postupne vylepšovať,” uviedol L. Halm.

Projekt je potvrdením orientácie BIATEC GROUP na drevospracujúci priemysel a zároveň pokračovaním investícií v regióne. Nové pracovisko bude situované v priemyselnom areáli na južnom okraji Lučenca, hneď v susedstve výrobcu dubových parkiet a podláh QUERCUS, s.r.o., do ktorého investor  vstúpil v roku 2013. Do jeho reštrukturalizácie a následnej modernizácie doteraz spoločnosť investovala 5 mil. eur.

Revolučná technológia
Pracovisko v Lučenci bude vybavené technológiou BLT WoodCut na pílenie tvrdého a vlhkého listnatého dreva. Za pomoci domácich a zahraničných expertov ju vyvinula spoločnosť BIATEC LASER TECHNOLOGY. Toto medzinárodne patentované zariadenie je plne automatizovanou výrobnou linkou, vrátane robotickej manipulácie, dopravníkového pásu a energetického zázemia. Samotné pílenie dreva prebieha za pomoci laserového lúča. Dôležitú úlohu pritom zohráva unikátny skener od švédskej firmy WoodEye – vyvinutý špeciálne pre tento projekt, ktorý za pomoci softvéru analyzuje drevo na vstupe a stanovuje optimálny rezný plán. Výsledkom je vždy najvyššia možná výťažnosť drevnej hmoty. Nezávislí experti z drevárskej brandže hodnotia novú technológiu ako revolučný posun v oblasti spracovaní dreva.