Večer zVEDAvých

Mgr. Andrea Berényiová, PhD. A. Berényiová pracuje ako vedecká pracovníčka Centra experimentálnej medicíny SAV (Ústav normálnej a patologickej fyziológie), venuje sa komplexnému sledovaniu funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien srdcovo-cievneho  systému v rôznych ochoreniach.

Ak máte radi prednášky na podujatí TEDex, televízne kanály Discovery alebo NatGeo, príďte na stretnutie do Kafé Lampy v Petržalke. Traja prednášajúci sa počas 7 200 sekúnd zábavnou formou podelia o svoju vášeň v ich špecializácii.

Hypertenzia – tichý zabijak

RNDr. Marcel Zanechal, PhD. M. Zanechal je zodpovedný za oblasť  informačnej bezpečnosti a ochrany dát  v spoločnostiach Slovak Telekom a T-Mobile CZ. V danej oblasti pracuje viac ako  25 rokov, počas ktorých si vyskúšal všetky  strany barikády od práce v štátnej správe  cez konzultačný biznis a poskytovanie  komplexných riešení až po korporátne  prostredie, a to doma aj v zahraničí.

Hypertenzia sa pokladá za jedno z najčastejších kardiovaskulárnych ochorení. Aj napriek dlhoročnému výskumu a početným štúdiám iniciálna príčina vzniku hypertenzie nie je známa. V poslednom období sa preukázalo, že dve plynné substancie, oxid dusnatý (NO) a sírovodík (H2S), zohrávajú významnú úlohu v regulácii krvného tlaku. Na prednáške sa dozviete, ako môžu tieto malé plynné molekuly a ich metabolity pôvodne považované len za polutanty, regulovať krvný tlak a ako sa zapájajú do rozvoja hypertenzie

RNDr. Ján Kaňák J. Kaňák je absolventom MFF UK (terajšia FMFI UK), kde vyštudoval fyziku, ktorú naplno využíva v práci v SHMÚ v odbore dištančných meraní už 34 rokov. Postupne sa venoval spracovaniu automatizovaných rádiolokačných meraní a spracovaniu údajov z družíc Meteosat prvej  generácie. Po vypustení série družíc MSG (Meteosat Second Generation) v SHMÚ vytvoril operatívny systém na spracovanie a vizualizáciu  meraní týchto družíc. Sledovanie búrok z kozmu je popri radaroch  druhým hlavným nástrojom pre našich meteorológov, ako vývoj búrok  včas zachytiť a čo najlepšie vystríhať ľudí pred ich ničivými účinkami.

Otravné heslá

Občas je potrebné (a to nielen v oblasti informačnej bezpečnosti) vrátiť sa ku koreňom. Na chvíľu sa preto zastavíme a v súčasnosti plnej každodenných správ o rôznych sofistikovaných útokoch sa obzrieme späť a zamyslíme sa nad významom takej triviálnej veci, ako sú heslá. Spoločne podebatujeme o ich význame, o tom, ako nás otravujú a aká je ich budúcnosť. No a na niekoľkých príkladoch si ukážeme, ako ich podceňujeme a aké následky to môže mať.

Búrky očami satelitov

Búrky sú nebezpečné svojou obrovskou energiou. Táto sa prejavuje ničivo nielen na zemskom povrchu, ale aj typickými charakteristikami na snímkach z meteorologických družíc. Medzi ne patrí teplotný gradient hornej hranice oblačnosti, jej vizuálna štruktúra, smer a rýchlosť pohybu búrok. Z tohto pohľadu majú búrky tri vývojové fázy a ich správna detekcia je kľúčom k hodnoteniu ničivých prejavov búrky na zemskom povrchu. Súčasné možnosti satelitov budú čoskoro rozšírené príchodom tretej generácie družíc Meteosat, ktoré pripravuje európska organizácia EUMETSAT.

Podujatie sa koná 24. apríla 2019 v Kafé Lampy na Černyševského 42 v bratislavskej Petržalke. VIP salónik sa otvára o 18:30 h, prednášky sa začínajú o 19:00 h. Vstup je voľný, no počet miest je obmedzený.

Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre