Veda odpovedá

Aký je vývoj a prispôsobenie sa spoločnosti globálnym zmenám? Ako sa menia životy ľudí, vzťahy a komunity? Žijeme v dobe stupňujúcej sa individualizácie. Medzi vedou a životom v spoločnosti je nesúlad. Nedôvera vo vedecké dáta sa čoraz viac prehlbuje. Príliš jednoduché koncepty sa stretávajú s príliš zložitou realitou. Nevieme sa vrátiť do starých koľají a budúcnosť otvorila mnohé nové výzvy. Pre hľadanie riešení, odporúčaní a návrhov na zlepšenie vplyvov zmien v spoločnosti, ekonomike a každodennom živote ľudí oslovil projekt Veda odpovedá štyridsiatku slovenských vedkýň a vedcov z rôznych oblastí. Vypočujte si, aký je ich pohľad na dobu plnú výzev.
Podcast Veda odpovedá pripravuje Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) v spolupráci so Žijem vedu a je súčasťou projektu Slovensko po kovide-19 Ako pandémia zmení naše životy?, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund Slovakia v rámci finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Cieľom projektu je vytvoriť odporúčania pre tvorbu politík v aktuálnom období globálnych zmien, ale aj popularizovať diskusiu o nevyhnutných zmenách vo fungovaní slovenskej spoločnosti v postpandemickom období, a to na základe vedeckých analýz.
V rámci projektu sa zaujímame aj o odhad dlhodobých spoločenských dôsledkov pandémie a ako ich vnímajú široká verejnosť a odborníci na Slovensku. Za týmto účelom sme aktuálne pripravili dotazníkový prieskum, ktorým nadväzujeme na rozhovory so slovenskými výskumníčkami a výskumníkmi v rámci nášho podcastového cyklu. Budeme radi, ak sa prieskumu zúčastníte aj vy vyplnením krátkeho dotazníka na www.vedaodpoveda.sk.
Podcast Veda odpovedá si môžete vypočuť na streamovacích platformách Podbean, Spotify, Apple Podcasts či Google Podcasts. Všetky diely podcastu budú dostupné aj na stránke www.vedaodpoveda.sk, kde tiež nájdete ďalšie informácie o aktivitách a výstupoch projektu.
Prajeme príjemné a podnetné počúvanie!

SOVVA

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.