Vedci SAV vyvíjajú biočipy, ktoré „stopujú“ rakovinu

Nové čipy majú sledovať, ako sa v tele mení cukrová zložka na povrchu bielkovín. Tieto „sladké zmeny“ majú často horkú príchuť, keďže sprevádzajú patologické zmeny v organizme ako napríklad nádorové ochorenia.

Mikrorobotické zariadenie pre nanášanie vzoriek na biočip.
Mikrorobotické zariadenie pre nanášanie vzoriek na biočip.

Vedecké tímy sa pod vedením Ing. Jaroslava Katrlíka, PhD. z Chemického ústavu SAV zameriavajú na vývoj nových biočipov a biosenzorov, ktoré zmeny v cukrovej štruktúre detegujú.  V rámci projektu BIOGLYCO sa venujú zmenám pri rakovine hrubého čreva, prostaty a momentálne začínajú skúmať  tento jav aj pri rakovine prsníka.

„Detekcia zmien v štruktúre cukrov má veľký význam pri výskume samotného ochorenia a jeho diagnostike či terapii. Okrem rakoviny sa tento jav spája aj s autoimunitnými ochoreniami, cukrovkou či Alzheimerovou chorobou,“ hovorí zodpovedný riešiteľ projektu BIOGLYCO Jaroslav Katrlík. Najväčšou výzvou je pre vedcov momentálne správne nastaviť citlivosť biočipov. Mnohé z proteínov, ktoré sledujú, majú  totiž vo vzorkách od pacientov príliš nízku koncentráciu.

Biočip s nanesenými vzorkami
Biočip s nanesenými vzorkami

Sledovanie zmien pomocou biočipov môže podľa vedcov  pomôcť aj pri prognóze ochorenia, keďže nesignalizujú len prítomnosť choroby, ale aj jej štádium. Informácie z biočipu môžu tiež pomôcť včas zistiť, či aktuálna liečba pacientovi zabrala, alebo sa jeho stav zhoršuje.

Vedci majú v rámci výskumu rozbehnutú spoluprácu s klinickým pracoviskom v srbskom Belehrade a rozbiehajú aj spoluprácu s fakultnou nemocnicou na Slovensku. „Každú takúto spoluprácu si veľmi vážime,“ hovorí Jaroslav Katrlík. „Klinické pracoviská nám dodávajú  vzorky a s lekármi vieme konzultovať naše zistenia či porovnať ich s aktuálnym stavom pacienta. Pre lekárov ide o prácu navyše, spoločne však veríme, že je užitočná pre všetkých.“ vysvetľuje vedec.

Na projekte BIOGLYCO sa okrem Chemického ústavu SAV, ktorý je hlavným riešiteľom, podieľa aj Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV a Ústav polymérov SAV.