Vedec roka SR 2015

Hodnotiaca komisia dostala tento rok 48 návrhov do súťaže Vedec roka SR 2015. Ocenenie získali tí, ktorí výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti pretavili aj do praxe.

V polovici mája vyvrcholil už 19. ročník prestížnej súťaže, ktorý každoročne ju organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností. Komisia vyberala tento rok zo 48 nominácií významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov.

Na slávnostnom udeľovaní ocenení Vedec roka SR 2015 zľava: Ing. Ján Tkáč, DrSc., doc. Ing. Monika, Rychtáriková, PhD., Ing. Daniel Šlosár, prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., a doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
Na slávnostnom udeľovaní ocenení Vedec roka SR 2015 zľava: Ing. Ján Tkáč, DrSc., doc. Ing. Monika, Rychtáriková, PhD., Ing. Daniel Šlosár, prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., a doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.

 

  • V kategórii Mladá osobnosť vedy zvíťazil doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., z Katedry experimentálnej fyziky UK v Bratislave. Ocenenie dostal za svoju výnimočnú vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti fyziky tuhých látok, predovšetkým vo vývoji senzorov vodíka, ktoré sú zaujímavé najmä pre automobilový priemysel.
  • Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal Ing. Daniel Šlosár z Technickej univerzity v Košiciach za využívanie alternatívnych zdrojov energie. Jeho projekt Chargebrella, prenosný generátor elektrickej energie v tvare dáždnika schopný nabiť rôzne mobilné zariadenia, ponúka riešenie pre ľudí, ktorí sa ocitnú na miestach bez prístupu k zdroju elektrickej energie.
  • Za Osobnosť roka v programoch EÚ komisia vybrala prof. RNDr. Tibora Hianika, DrSc. Odborník v oblasti biofyziky získal ocenenie za významný prínos a výsledky vo vývoji biosenzorov, využívaných na diagnostiku priónových ochorení, ktoré charakterizuje postupná strata neurónov v mozgu alebo mieche.
  • Titul Vedec roka SR 2015 si odniesol Ing. Ján Tkáč, DrSc., z Chemického ústavu SAV v Bratislave za využitie nanotechnológií pri konštrukcii rôznych zariadení, ktoré dokážu presnejšie a rýchlejšie diagnostikovať rôzne ochorenia vrátane rakoviny prostaty.
  • Titul Vedkyňa roka SR 2015 získala doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., z Katedry konštrukcií pozemných stavieb STU v Bratislave. Dostala ho za aplikáciu vedomostí stavebnej a priestorovej akustiky najmä pri výskume akustickej orientácie nevidomých v interiéri budov a pri vývoji načúvacích prístrojov. Viac o jej práci sa na stránkach tohto čísla dočítate aj v rozhovore na strane 17.

 

R

Foto CVTI SR