Vedecká kapacita z NASA bude radiť slovenským vedcom

Slávnostné udeľovanie vedeckých ocenení pre osobnosti vedy a techniky včera prekročilo hranice Slovenska. Z rúk predsedu akadémie vied Pavla Šajgalíka si prevzal čestný doktorát doktor Mrityunjay Singh, ktorý je vedeckou kapacitou v oblasti materiálového výskumu. Pracuje v NASA, ako vedúci výskumnej časti Glenn Research Center. Svoje skúsenosti prináša aj na ústavy akadémie. Bude poradcom pri príprave projektov v oblasti materiálového výskumu.

2016_11_14_cestny-doktorat„S pánom doktorom Singhom počítame ako s významným vedeckým pracovníkom, ktorý má veľké skúsenosti s prenosom poznatkov do praxe. Práve jeho práca vo vlastnom výskumnom tíme v NASA viedla k niekoľkým realizovaným patentom, ktoré obohatili portfólio materiálov, ktoré sa používajú pri cestách do kozmu. Táto skúsenosť je neoceniteľná, a preto aj naša dlhodobá spolupráca viedla k čestnému doktorátu,“ zhodnotil predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Doktor Singh vníma Slovensko ako krajinu, ktorá má obrovský potenciál. Stretol sa s mnohými vedeckými pracovníkmi a pozitívne hodnotí ich odbornosť, ale aj priateľský prístup.

„Z môjho pohľadu je pre Slovensko veľkou výzvou, akým spôsobom mladá generácia vedcov vystrieda tú staršiu. Vy máte množstvo výskumníkov, ktorí stále pracujú a sú aktívni aj vo vyššom veku. Dôležité je, aby čerství absolventi škôl, mladí doktorandi či profesori po vzore staršej generácie tiež pracovali pre spoločnosť a nie len ako jednotlivci. Pretože bez krajiny, bez inštitúcií a bez výskumných tímov sa nedá robiť veda. Vzájomná spolupráca je jedinou cestou, z ktorej budú nakoniec všetci benefitovať,“ povedal doktor Mrityunjay Singh.