Vedecká kaviareň SAVinci

Mal pravdu Lamarck, Cuvier alebo Darwin? Históriu Zeme sprevádza množstvo pohrôm a katastrof. Presne pred 157 rokmi (24. novembra 1859) vydal Charles Darwin knihu O pôvode druhov. Trvalo mu takmer štvrťstoročie, kým vytvoril svoju evolučnú teóriu, ktorá zdôvodňuje vývoj tvorov tlakom nepriaznivých síl prírodného prostredia.  Členenie geologických časových období sa zakladá na existencii „prelomových období“, ktoré zmenili tvár sveta a boli míľnikmi v rozvoji života. Ako to teda bolo s plynulosťou vývoja? Existovali obrovské, celoplanetárne katastrofy alebo bol rozvoj života plynulým, neprerušovaným procesom? Mal pravdu Cuvier alebo Darwin? Viete, že dinosaury vlastne úplne nevyhynuli?

O vývoji Zeme aj o tom, či nás čaká len pokojná evolúcia, alebo environmentálna kríza ústiaca do vymierania porozpráva vo vedeckej kaviarni SAVinci doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc. z Ústavu vied o Zemi SAV. Stretnutie s názvom Ako vymreli dinosaury – kľukaté osudy života na živej planéte bude v stredu 30. novembra o 17. h v Malom kongresovom centre vydavateľstva Veda na Štefánikovej 3 v Bratislave.