Vedecké večerníčky – podcast pre deti a mládež

Moderátori sú žiaci základných škôl a ich hosťami erudovaní slovenskí akademici a odborníci. V rozhovoroch vedci približujú svoj výskum, delia sa o aktuálne vedecké poznatky a odpovedajú na zvedavé aj praktické otázky detí.

Cieľom večerníčkov je motivovať deti od ranného veku pre štúdium vedy a podnecovať ich záujem o prírodovedné predmety. Rovnako je podcast priestorom na prezentáciu slovenských vedcov, ich práce a výskumu. Ambíciu tvorcov podcastu z občianskeho združenia Vedecký brloh je vniesť novátorské trendy do vyučovania a ozvláštniť ho zapojením moderných technológií, aby boli viac atraktívne pre súčasnú generáciu.

Úlohy stálych moderátorov sa zhostili žiaci ZŠ Nižná brána Kežmarok. Naším cieľom je, aby bol rozhovor, ktorý s vedcom vedú, pútavý, a aby obsahoval a vystihoval práve tie otázky, ktoré deti k téme skutočne majú, preto sú moderátormi ich rovesníci, vysvetľuje Mária Zentková z občianskeho združenia Vedecký brloh.

Do prípravy podcastov sa zapájajú okrem moderátorov aj ďalší žiaci a to spisovaním otázok, do ktorých vstupujem minimálne, tak aby boli autentické a naozaj od detí. Tému podcastu vyberáme tak, aby bola súčasťou vyučovacích osnov. Následne si ju s deťmi naštudujeme, aby sme boli na hosťa adekvátne pripravení. Keďže majú podcasty slúžiť na prehĺbenie učiva, chceme v nich ísť viac do hĺbky, hovorí Jana Šišková, pedagogička, ktorá rozhovory pripravuje so svojimi žiakmi.

Deti sa popri moderovaní učia, ako viesť rozhovor a klásť otázky, trénujú si svoj verejný prejav a zároveň sa učia, ako funguje postprodukcia podcastov po technickej stránke. V neposlednom rade si trénujú kritické myslenie ohľadom šírenia informácií v online priestore. Je to pre nich originálna a praktická skúsenosť.

Čím sú Vedecké večerníčky jedinečné?

  1. Deti získavajú informácie o zložitých vedeckých javoch a výskumoch veku primeraným spôsobom.
  2. Od ranného detstva v nich môže byť rozvíjaná láska k vede a prirodzená zvedavosť.
  3. Sú zmysluplným vyplnením času pre deti aj mládež.
  4. Podcast je moderná pomôcka k vyučovaniu prírodovedných predmetov pre školy, rodičov aj laikov.

Podcast je určený dvom vekovým kategóriám: mladším vo veku od 8 rokov a starším – tínedžerom. Náročnosť podcastu určuje téma diskusie každej časti.

Tvorbu podcastu Vedecké večerníčky podporuje Slovenská akadémia vied a Nadácia VSE.

Vedecké večerníčky nájdete vo všetkých dostupných podcastových aplikáciach: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts a na webstránke vedeckybrloh.sk.

Renáta Zolnaiová
Vedecký brloh, o. z.

Tento článok je sponzorovaným obsahom.