Vedecký podcast SAV

Slovenská akadémia vied (SAV) spustila svoj vlastný vedecký podcast v septembri 2020. Každé dva týždne venuje epizódu jednej zaujímavej osobnosti zo svojich radov. Vedecký podcast SAV je náš nový komunikačný kanál, ktorým sa otvárame verejnosti. Pravidelne tak predstavujeme našich výnimočných vedcov a vedkyne a skvelé výskumy, na ktorých pracujú. Hostí sa usilujeme prezentovať nielen ako odborníkov skrytých za knihami, počítačom či v laboratóriu, ale chceme ich ukázať aj ako bežných ľudí s hodnotami, s ktorými sa môžu naši poslucháči stotožniť a môžu byť nesmierne obohacujúce.
Celá produkcia podcastu je v rukách členov Referátu pre komunikáciu a médiá na Úrade SAV. O jeho dramaturgiu sa starajú Monika Tináková a Katarína Gáliková. Technicky ho zabezpečuje Martin Bystriansky. Moderátorov podcastu sme vybrali spomedzi samotných vedcov. V roku 2020 moderovala podcast Lucia Molnár Satinská z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorá pre pracovné povinnosti v roku 2021 odovzdala moderátorský mikrofón Petrovi Boháčovi z Ústavu anorganickej chémie SAV a Soni G. Lutherovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Noví moderátori sa striedajú po mesiacoch, pričom periodicita podcastu zostala zachovaná.
Podcast sme odštartovali s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a doteraz sme uverejnili 12 epizód. Poslucháčom sa v nich predstavili: literárna vedkyňa Ivana Taranenková, experimentálny fyzik Peter Samuely, molekulárny biológ Juraj Majtán, etnologička Zuzana Panczová, onkologička Svetlana Miklíková, geograf Pavel Šuška, odborníčka na zdravé stravovanie Adela Penesová, teoretický fyzik Stanislav Komorovský, materiálový vedec František Simančík, sociálna psychologička Barbara Lášticová a farmakologička Marta Šoltésová Prnová. Naším cieľom je, aby si poslucháči urobili plastický obraz o vedeckom živote na Slovensku. Budeme radi, ak sa vďaka podcastu posilní aj povedomie verejnosti o význame práce vedcov zo Slovenskej akadémie vied.
Podcast nájdete na webe SAV, na stránke https://akademiavied.podbean.com/ alebo v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Google Podcasts a Spotify.

Mgr. Katarína Gáliková, PhD.