Veľká čínska vydra

Foto Clevelandské múzeum dejín prírody

Vedci nedávno objavili fosílie prekvapujúco veľkej vydry, ktorá pred 6,2 milióna rokov obývala rieky a jazerá teplých a vlhkých mokradí juhozápadnej Číny. Vedci dali tejto 50 kg vydre, dosahujúcej dĺžku až dva metre, meno Siamogale melilutra. Denise Suová z Clevelandského múzea dejín prírody si myslí, že táto vydra je dôkazom diverzity života na našej planéte, pričom nám odhaľuje, ako málo toho o diverzite vieme. Siamogale mala mohutné lícne kosti a čeľuste, ktorými zrejme hrýzla tvrdé predmety, napríklad schránky sladkovodných mäkkýšov. Xiaoming Wang z Losangeleského múzea dejín prírody uviedol, že kým súčasné vydry zvyknú rozbíjať schránky mäkkýšov kamennými nástrojmi, Siamogale zrejme nebola dosť múdra na to, aby sa naučila takúto technológiu používať, a tak jej nezostávalo nič iné, len sa evolúciou zväčšiť a nadobudnúť tak silnejšie čeľuste. Fosílie, nájdené v čínskej provincii Jün-nan, pozostávajú z kompletnej lebky, spodnej čeľuste, viacerých zubov a kostí končatín. Počas fosilizačného procesu bola lebka rozmliaždená. Jej rekonštrukcia ukázala, že lebka a zuby Siamagole sa v mnohom podobali na lebky a zuby terajších vydier, ale aj jazvecov. V súčasnosti je najväčšou vydrou juhoamerická vydra obrovská, ktorá dosahuje hmotnosť 32 kg.

JK