Videorozhovor s prof. Anatolijom Dvurečenským o kvantových štruktúrach

Matematika je všade, bez nej sa nepohneme ani v obyčajnom každodennom živote. Kto je dobrý v matematika, je vynikajúci vo všetkom. Toto sú myšlienky, ktoré zdôrazňuje prof. Dvurečenskij pri svojom vysvetľovaní významu jednej z najstarších vied na svete.