Videorozhovor s Mgr. Martinom Hajdúchom, DrSc. o genetike rastlín v rádioaktívnom prostredí

Mgr. Martin Hajdúch, DrSc. z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV nám priblížil výskum rastlín rastúcich v rádioaktívnom prostredí, ktoré ostalo po havárii jadrovej elektrárne v Černobyli. Dokážu sa rastliny týmto nepriaznivým podmienkam prispôsobiť?