VII. Košická neonatologická konferencia

Na VII. Košickej neonatologickej konferencii organizovanej Lekárskou fakultou UPJŠ prednášali poprední svetoví odborníci.

Dvadsaťšesť zaujímavých prednášok odznelo na VII. Košickej neonatologickej konferencii v dňoch 13. až 15. júna 2016, ktorú zorganizovala Klinika neonatológie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a DFN v Košice. Podujatie bolo venované horúcim novinkám v neonatológii, smerovaniu a výsledkom výskumu vo svete a možnostiam nových diagnostických liečebných postupov v neonatológii. Významná medzinárodná konferencia sa prvýkrát konala v areáli Kasární Kulturpark v Košiciach. Medzi prednášajúcimi boli poprední svetoví neonatológovia.
„Na konferencii sme hovorili predovšetkým o najnovších výskumoch v neonatológii a o tom kam by sme sa mali uberať v diagnostike, liečbe ale aj humanizácii starostlivosti o matku a dieťa. Hovorilo sa o prvých minútach života, neinvazívnej podpore dýchania, o pupočníku – kedy by sa mal prerušiť, alebo čo s ním hneď po pôrode, a o všetkých kľúčových problémoch v neonatológii. Z tohoto pohľadu je prioritou neonatológov zabezpečenie dýchania a krvného obehu, s čím súvisí u patologických novorodencov neraz poskytnutie umelej pľúcnej ventilácie a prevencia poškodenia pľúc ťažko nezrelých detí,“ hovorí prednosta Kliniky neonatológie Lekárskej fakulty UPJŠ a DFN  MUDr. Peter Krcho, PhD., programový riaditeľ uskutočnenej konferencie.
Ďalšími dôležitými témami odborného podujatia bola metabolická rovnováha u novorodencov, cielené podávanie antibiotík, anémie, novorodenecká žltačka, či význam materského mlieka. Zaujímavá bola prednáška venovaná celotelovej hypotermii, z ktorej môžu novorodenci výrazne profitovať, a tiež otázka riešenia neočakávaných komplikácií a kritických situácií.
„Otvorene sa hovorilo aj o etických otázkach a komplikáciách, ktoré vznikajú najčastejšie  u tých najcitlivejších novorodencov a o tom, ako ich riešiť otvorenou a priamou komunikáciou,“ dodáva MUDr. Peter Krcho, PhD., podľa ktorého konferencia významnou mierou rozšírila informácie o indikácii a správnej aplikácii fototerapie v súlade s najnovšími poznatkami pri riešení novorodeneckej žltačky a hemolýzy.