Víkend otvorených parkov a záhrad

V dňoch 31. mája až 2. júna 2024 sa bude konať 16. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý opäť prinesie jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie aj súčasnosti jednotlivých lokalít a zúčastniť sa pestrého programu pripraveného v spolupráci s miestnymi organizátormi, dobrovoľníkmi a vlastníkmi zapojených parkov a záhrad.
Podujatie je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. Jeho cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva, priblížiť krásu parkov a záhrad a zároveň šíriť myšlienky ich aktívnej ochrany a kvalitnej údržby. Do tohto ročníka, ktorý sa nesie v duchu témy Päť zmyslov v záhrade, sa zapojilo viac ako 100 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Návštevníci sa môžu tešiť na overené i nové sprístupnené lokality, komentované prehliadky a tematické prechádzky s odbornými sprievodcami. Spoznávať a obdivovať budú môcť historické, mestské, botanické, komunitné a školské záhrady, arboréta či záhrady pri múzeách a galériách. Väčšina vstupov je zadarmo, no záujemcovia môžu podujatie podporiť dobrovoľným príspevkom. Sprievodný program zahŕňa koncerty, divadelné predstavenia a rôzne workshopy.
Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Národný Trust, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Historické parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom čoraz obľúbenejšieho podujatia sa organizácia snaží upozorniť na možnosti ich zmysluplného a udržateľného využívania. Pri jeho príprave spolupracuje so spoločnosťou arboristov ISA Slovensko.
V rámci podujatia bude niekoľko záhrad otvorených aj 8. až 9. júna 2024, napríklad Botanická záhrada v Nitre, Barlanghiho park či park kaštieľa v Lednických Rovniach, ktorý získal Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.
Podrobnejšie informácie o podujatí nájdete na stránke www.vopz.sk.

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.