Virtuálne nové BMW radu 5: Vysoko presná, plne automatizovaná meracia technológie vytvára 3D model nadchádzajúcej generácie.

Unikátny koncept s plne automatizovaným meracím stanoviskom oslavuje premiéru v automobilovom priemysle. Získané dáta vytvárajú kompletné virtuálne vozidlo. Chystaná nová generácia BMW radu 5 ťaží z nového procesu.

P90228106_lowRes_fully-automated-optiBMW Group, ako prvý výrobca automobilov, spúšťa vo svojej mníchovskej továrni unikátny koncept plne automatizovaného optického merania. Voľne sa pohybujúce ramená robotov so snímačmi vytvárajú trojrozmerný obraz meraného vozidla a zo získaných dát generujú 3D model s presnosťou menej ako 100 mikrometrov. Táto technológia už v úvodných fázach umožňuje odhaliť len ťažko viditeľné odchýlky.

Meracie stanovisko je umiestnené do fázy medzi vývojom a začiatkom sériovej produkcie. Ide o súčasť stratégie digitalizácie BMW Group zameranej na výrobu a umožňuje dosahovať najvyššie kvalitatívne štandardy vo výrobe prémiových automobilov. Chystaná nová generácia BMW radu 5 Sedan bude prvým vozidlom, ktoré využije prínos tejto technológie.

Eduard Obst, vedúci Oddelenia geometrickej analýzy, meracích technológií a modelovej segmentácie kompletných vozidiel, vysvetľuje: „Sme hrdí na to, že sme s novým meracím stanoviskom vo fázach prípravy výroby dosiahli taký významný míľnik. Jediné meranie nám vytvorí model celého vozidla. Zdĺhavé jednotlivé merania a zbieranie dát už nebudú potrebné. Tým ušetríme čas a zvýšime kvalitu už od začiatku sériovej výroby.”

Rameno robota na koľajniciach umiestnených v pozdĺžnej osi vozidla sa na meracom stanovisku voľne pohybuje a mapuje vozidlo v priestore. Celé stanovisko zaberá relatívne malý priestor a jeho usporiadanie umožňuje využívať dvojicu malých a flexibilných robotov, ktorí pracujú paralelne. V porovnaní s predchádzajúcim procesom pracujúcim s robotom vybaveným jediným senzorom, ktorý meral najskôr jednu a následne druhú stranu vozidla, teraz meranie zaberie polovicu času a trvá len niekoľko dní.

Roboti sú vybavení dvojicou senzorov, ktoré samostatne merajú referenčné body a následne aj jednotlivé povrchy po plochách s rozmermi približne 80 x 80 cm. Výsledkom ich merania je sken celého automobilu. Následná analýza dát odhalí každú odchýlku, takže špecialisti na technickú integráciu vo výrobnej divízii môžu reagovať už v úvodných fázach prípravy výroby.

Trojrozmerné skenovanie automobilov môže byť plne automatizované, takže ho možno vykonávať mimo najvyťaženejších časov, prípadne v noci, a tým naplno využiť ich kapacitu. Výsledky sú k dispozícii skôr a prípadné ďalšie merania sú kratšie, eventuálne úplne odpadajú. Dáta získané meraním a výsledky analýz sa online zdieľajú v celej výrobnej sieti, a sú tak k dispozícii na prípravu v továrňach určených na sériovú výrobu.

Plne automatizované meracie stanovisko má v BMW Group stále významnejšiu úlohu. Táto technológia sa od roku 2015 úspešne používa v mníchovskej továrni BMW Group na výrobu jednotlivých plechových dielov, rovnako ako na inšpekciu výrobných foriem.

BMW Group v súčasnosti rozširuje používanie automatizovaných optických meracích staníc do všetkých svojich výrobných závodov.

BMW Group