Virtuálny tréner

Vedeckovýskumná organizácia CITEC financuje na Univerzite v Bielefelde rozsiahly vedecký projekt zameraný na podporu športovcov a pacientov pri rehabilitácii. 

14-15 Virtualny_trener
Virtuálny tréner, ktorý je súčasťou nového systému, pomáha cvičiacemu spraviť drep správne.

Výskumníci si dali za cieľ vyvinúť virtuálneho trénera, ktorý má naučiť zranených športovcov špecializované cviky a napraviť prípadné chyby pri cvičení. Vedci svoj systém predviedli na príklade jednoduchých drepov. Využitím konštrukcie s dvoma projekčnými stenami (vpredu a na podlahe) vytvorili virtuálne prostredie. Jeho základ je v presnom určovaní obrazu na základe polohy a smeru pohľadu. Systém sníma presný pohyb cvičiaceho pomocou špeciálnych 3-D okuliarov a reflexného značenia monitorovaného infračervenou kamerou. Každý cvičiaci pri cvičení vidí svoj virtuálny zrkadlový obraz vo virtuálnej telocvični. To vytvára pocit, že sa v nej skutočne nachádza a vedľa neho je jeho vlastný tréner. Profesor Mario Botsch z Bielefeldskej univerzity dodal, že vďaka tomuto zrkadlovému obrazu dokážu používatelia korigovať spôsob, akým cviky vykonávajú.

JK

Foto CITEC/Bielefeld University