Víťazi Festivalu AMAVET 2022 sú známi

Jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET pozná svojich víťazov. Mentálnymi víťazmi boli však všetci účastníci už tým, že postúpili z krajských kôl súťaže do celoslovenského finále, ktoré prebiehalo v Bratislave.

Svoje vedecké projekty prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou zloženou z popredných zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a odborníkov z praxe. Festival vedy a techniky AMAVET 2022 sa konal od pondelka 7. novembra do utorka 8. novembra 2022 a bol aj otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v Zážitkovom centre vedy Aurelium.

Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022

Predseda Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) Marián Giba pred vyhlasovaním výsledkov nie raz zdôraznil: Víťazmi ste všetci tu prítomní na finále súťaže už tým, že ste postúpili z krajských kôl súťaže do celoslovenského finále. A pokiaľ nebudete ocenení, neznamená to, že vaša vedátorská práca nie je kvalitná, ale je to len odzrkadlenie zvyšujúcej sa odbornej konkurencie prác vo vede a technike. Preto pokračujte vo svojej práci ďalej, prekonávajte prekážky a smerujte k svojmu cieľu! Taký je charakter vedy, bez ktorej nie je možný pokrok ľudstva.

Tých najlepších čakali už tradične atraktívne ceny, ktoré AMAVET každoročne pre víťazov pripravuje – účasť v zahraničných súťažiach a na prehliadkach po celom svete. V AMAVET-e si uvedomujú, že vedecké projekty, projekty umu budúcich slovenských vedcov a technikov, nie sú možné bez konfrontácie so zahraničím už v mladom veku. Aj to je dôvod, prečo je súťaž Festivalu vedy a techniky (FVAT) AMAVET pre účastníkov veľmi atraktívna. Jednou z dôležitých činností v AMAVET-e je aj získavanie partnerov a donorov na podporu mladých slovenských nádejí vedy a techniky. V tomto roku boli významnými hlavnými partnermi Nadácia Allianz a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Víťazi postupujú do zahraničných súťaží a na prehliadky, konkrétne ide o súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) v Bruseli; REGENERON International Science and Engineering Fair (ISEF) v Dallase v USA; MILSET Expo-Sciences International (ESI) v Mazatláne v Mexiku; Genius Olympiad v Syracuse v štáte New York v USA; International Swiss Talent Forum v Nottwile vo Švajčiarsku; Belgian Science-Expo v Liège v Belgicku; Exporecerca Jove MAGMA v Barcelone v Španielsku; Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji v Pardubiciach v Česku.

FVAT je Slovenským národným kolom súťaže Európskej únie pre mladých vedcov – EUCYS. Výhercovia národnej súťaže sú nominovaní do európskeho finále EUCYS. Súťaž EUCYS je vyhlasovaná Direktoriátom výskumu a inovácií Európskej komisie každoročne v októbri. Súťaž sa realizuje na úrovni národných kôl v 40 členských štátoch súťaže, ktoré vyvrcholia nasledujúci rok v septembri európskym finále.

FVAT je na Slovensku jedinou vstupnou bránou pre účasť na najprestížnejších svetových súťažiach vedeckých prác stredoškolskej mládeže ISEF (USA) a mnohých ďalších. Celkové výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 si môžete pozrieť v prílohe Výsledková listina FVAT 2022.

Počas podujatia sa konali Science talks najmä s osobami, ktoré mohli odovzdať súťažiacim osobné skúsenosti zo svojej cesty k úspechu. Diskutujúci súťažiacimi priblížili svoje príbehy o tom, ako sa stať úspešným vedcom, technikom alebo podnikateľom.

Osobnosti ukázali, že veda nepozná hranice, a naše poznanie a pokrok je výsledkom vedeckého bádania. Ciest je, samozrejme, veľa, každá je iná a rôznorodá, ale v jednom sú rovnaké – dosiahnutie vytýčeného cieľa, prípadne ešte väčšieho, ako sme na začiatku očakávali.

Nechýbalo ani online spojenie do Zürichu s mladým Slovákom Pavlom Bielikom, ktorý sa venuje umelej inteligencii, konkrétne certifikácii neurónových sietí. Firma P. Bielika, v ktorej je technickým riaditeľom, je v tejto oblasti jednou z najlepších na svete. Z Londýna priletel osobne i bývalý amaveťák Martin Holický, ktorý sa pred ôsmimi rokmi tiež zúčastnil na súťaži a v súčasnosti má v Londýne už osem zamestnancov, ktorí mu pomáhajú pri úspešnom vývoji a výrobe technológie na identifikáciu plastového a textilného odpadu.

Bývalý amaveťák Vlado Vaculík demonštroval v rozhovore, ako vo svojej prevádzke Lab.cafe v Bratislave umožňuje začínajúcim vedátorom využívať laboratórium s pestrým technickým vybavením na realizáciu svojich nápadov, startupov. Bývalý spoluzakladateľ AMAVET-u Peter Gábriš prezentoval európsky projekt o zachytávaní dažďovej vody a jeho realizáciu na Slovensku. Inžinierka Lucia Bocková merala cestu z Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, aby budúcim vedcom a technikom vysvetlila, ako chrániť hodnotu myšlienok.

Mladí ľudia prinášajú na súťaž FVAT novátorské projekty, ale všeobecné povedomie o priemyselnom vlastníctve je takmer nulové. Prítomní ocenili aj spestrenie rozhovorov vystúpením Michala Barbiera – trojnásobného majstra sveta vo fitness a čerstvého majstra sveta v pároch –, ktorý nielen pohybom svojho tela, ale aj sprievodným slovom naplnil heslo: Aj pohyb je veda!

Ak ste 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET nestihli, pozrite si záznamy z otvorenia Týždňa vedy a techniky na Slovensku a FVAT 2022, Science talks (7. 11. a 8. 11.) a vyhlásenie výsledkov.

Text a foto AMAVET

Komentáre