Víťazi vedeckej súťaže BARS 2022

Celoštátna vedecká súťaž BARS 2022 opäť oslovila množstvo mladých stredoškolských študentov a študentky. Zapojilo sa do nej viac ako 200 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. 24 trojčlenných kolektívov splnilo náročné zadania a získalo titul úspešného riešiteľa. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.

Exkurzia so zástupcom veľvyslanectva Indie na Slovensku, Molpír, v pozadí Hlboča, foto Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Musím v mene odbornej poroty povedať, že tento ročník bol najvyrovnanejší a to napriek tomu, že na vypracovanie bol vyčlenený doposiaľ najkratší čas. O vyrovnanosti hovorí aj fakt, že 4. miesto obsadil tím, ktorý pripravil vôbec najkvalitnejší program od roku 1993, zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV, v. v. i. a dodal, že v histórii súťaže rozhodovanie nebolo také náročné ako tento rok. A to aj kvôli priateľskej atmosfére, ktorá na tohtoročnom sústredení vznikla napriek faktu, že sa hralo o tak veľa.

Dešifrovanie na Smolenickom zámku, foto Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas štvordňového sústredenia hravou formou absolvovali 12 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci. Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy, doplnil paleobiológ P. Vršanský.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Vrbového, náhradníkmi sa stali žiaci z Piaristického Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Ceny víťazom odovzdal a žiakov motivoval informovaním o najnovších míľnikoch indickej vedy zástupca Veľvyslanectva Indie v Bratislave s manželkou, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský za SAV.

Súťaže na Smolenickom zámku pripravené tímom z Nitry, foto Peter Vršanský, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Víťazi a náhradníci budú mať možnosť prežiť mesiac v divokej prírode, navštívia najstaršie lesy pod Himalájami, budú stopovať tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov Indie a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom v geologickom a paleontologickom výskume Gondwany (v spolupráci aj s Harvardovou a Cambridgeskou univerzitou).

Vedeckú súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (pod záštitou pána ministra), Veľvyslanectvom Indie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Výsledky súťaže BARS 2022

1. miesto: Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové – 89/45
Marek Adamčík
Veronika Mokránová
Adam Petrík
Mgr. Andrea Michálková (lektor)

2. miesto: Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín – 88.1/42
Alžbera Margorínová
Ela Remencová
Jakub Šajdík
Mgr. Tatiana Gašková (lektor)

3. miesto (A): Gymnázium Martina Hattalu, Trstená – 78.3/39
Nina Obrtáčová
Peter Bodnár
Matej Žatko
Mgr. Erika Kristofčáková (lektor)

3. miesto (B): Gymnázium Golianova 68, Nitra – 72/28
Simona Kapustníková
Jakub Remeň
Ema Roznárová
Mgr. Katarína Kettmannová (lektor)

3. miesto (C): Piaristické Gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín – 67.5/18
Adela Reháková
Klára Balajová
Michal Chlebana
Mgr. Tomáš Sluka (lektor)

Čísla znamenajú počet bodov z práce/počet bodov na sústredení.

Slovenská akadémia vied

Komentáre