Vo Fínsku začali projektovať prenosové vedenie pre JE Hanhikivi

Spoločnosť Fingrid, spravujúca fínsku prenosovú sústavu, zahájila prípravu detailnej časti projektu trasy na vyvedenie výkonu plánovanej jadrovej elektrárne Hanhikivi-1, ktorá bude postavená za účasti Ruska. Oznámila to spoločnosť Fennovoima (34% podiel v nej drží spoločnosť zo štruktúry Rosatomu), ktorá vystupuje v projekte ako zákazník.

Trasy, kadiaľ povedie elektrické vedenie, boli vybrané v predchádzajúcej fáze projektu a začiatkom tohoto roku bude zahájený terénny výskum, výsledky ktorého budú nevyhnutné pre výstavbu. Elektráreň bude k sieti pripojená linkami 110 kV a 400 kV. Projektovanie bude trvať do roku 2018 a samotná výstavba je plánovaná no roky 2019-2023.

V roku 2015 podpísali spoločnosti Fennovoima a Fingrid zmluvu na poskytnutie konzultačných služieb, podľa ktorej správca siete vyprojektuje elektrické vedenie a usporiada verejné súťaže na výstavbu. Tendre budú vyhlasované po tom, čo spoločnosť Fennovoima obdrží stavebné povolenie pre JE Hanhikivi-1 od fínskeho regulačného úradu.

Jadrová elektráreň Hanhikivi-1 bude mať ruský reaktor typu VVER-1200 (V-522) podľa projektu AES-2006. Vznikne na myse Hanhikivi neďaleko obce Pyhäjoki a podľa plánu má elektrinu vyrábať od roku 2024.

V roku 2013 podpísali medzinárodné divízie ruskej korporácie pre atómovú energiu Rosatom, spoločnosť Rusatom Overseas (dnes Rusatom Energo International), a Fennovoima zmluvu na výstavbu JE Hanhikivi-1 a o rok neskôr získala ruská strana 34% podiel na projekte. V decembri 2014 schválil tento projekt väčšinou hlasov fínsky parlament a v júni 2015 podala Fennovoima žiadosť o stavebné povolenie.

V januári 2015 umiestnila ruská vláda projekt výstavby JE Hanhikivi-1 na zoznam infraštruktúrnych projektov s dobrou rentabilitou spolufinancovaných prostriedkami z Fondu národného blaha. Objem prostriedkov z tohoto fondu má dosiahnuť 2,4 miliardy eur. Očakávaný prínos z realizácie projektu Hanhikivi-1 pre ruské hospodárstvo je 17,5 miliardy eur a len na daniach pribudne do ruského rozpočtu suma prevyšujúca 3 miliardy eur.

Na projekte JE Hanhikvi sa bude podieľať aj česká spoločnosť ÚJV Řež, a. s. „V roku 2015 sme podpísali Rámcovou zmluvu o podpore pri schvaľovaní a výstavbe jadrovej elektrárne Hanhikivi-1 s reaktorom VVER-1200. Postupne sa rozbehli práce v rôznych oblastiach tohoto projektu, v ktorom môže ÚJV Řež zužitkovať svoje skúsenosti z mnohých projektov zameraných na elektrárne VVER v ČR aj v zahraničí. Konkrétne ide o riešenie kontroly a nezávislé posúdenie projektovej a bezpečnostnej dokumentácie či dokumentácie k aktívnej zóne reaktoru. Ďalej zmluva predpokladá aktivity v oblastiach riadeného starnutia, materiálových analýz, nakladania s rádioaktívnym odpadom a ďalšie,“ povedal Ing. Miroslav Horák, MBA,  výkonný riaditeľ a podpredseda predstavenstva ÚJV Řež, a.s.

Vo Fínsku sa už nachádza jedna elektráreň ruskej konštrukcie, Loviisa s dvoma reaktormi typu VVER-440, ktorá spája západné a východné jadrové technológie. Používa západné riadiace systémy a na rozdiel od ostatných elektrární s reaktormi typu VVER-440 má kontajnment. Palivo pre túto elektráreň dodáva od jej spustenia ruská palivová spoločnosť TVEL.