Vodíkové technológie v doprave

Podľa akčného plánu Ministerstva hospodárstva SR by do roku 2030 malo na slovenských cestách jazdiť 9 000 vodíkových áut.
Spaľovacie motory ničia životné prostredie a ceny pohonných hmôt zas naše peňaženky. Ako bude vyzerať udržateľná doprava budúcnosti, ktorá nám pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? To je otázka, ktorá rezonuje v spoločnosti čoraz viac. Doprava, ako ju poznáme v súčasnosti, už nie je dlhodobo udržateľná a ľudstvo musí hľadať alternatívne zdroje. Jednou z možností pre budúcnosť dopravy sú vodíkové technológie.
V zmysle Parížskej dohody, ktorú Slovensko podporilo, sa Európska únia zaviazala na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030. Tento záväzok reflektuje aj Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej verejne dostupnej verzie dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur. Finančné prostriedky by mali byť vyčlenené z nášho rozpočtu, no rovnako aj z európskych zdrojov. Akčný plán počíta s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov na našich cestách do roku 2030. K verejným zdrojom by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur.
Cieľom akčného plánu je získať informácie o reálnej potrebe využitia vodíka v národnom hospodárstve. Na jeho tvorbe sa podieľali viacerí odborníci – Juraj Sinay, Martin Jesný, Ján Weiterschutz, Peter Blaškovitš a aj minister hospodárstva Richard Sulík.
Nakoľko hľadanie alternatívnych zdrojov energie v doprave považujeme za kľúčové pre našu budúcnosť, týchto odborníkov sme oslovili na verejné vystúpenie počas medzinárodnej konferencie Vodíkové technológie v doprave – Pripravení na budúcnosť! Cieľom konferencie je nielen otvoriť tému vodíkových technológií širokej verejnosti, ale rovnako aj konfrontácia skúseností, vízií a názorov so svetovými špičkami v odbore, ktoré sa už 17. a 18. mája 2022 stretnú v hoteli Sheraton v Bratislave.

Peter Salay, TechEvents