Vortoj pre autistov

V dielni o. z. Edukácia@Internet sa vďaka podpore spoločnosti SK-NIC zrodil jeden unikátny projekt. Existujúcu počítačovú hru Vortoj, ktorá umožňuje učiť sa cudzie jazyky interaktívnym spôsobom prostredníctvom tanečnej podložky, sa podarilo spraviť inkluzívnejšou než kedykoľvek predtým. Jej súčasná verzia je teraz prispôsobená aj potrebám ľudí s poruchou autistického spektra (PAS), no taktiež prešla kompletnou dizajnovou premenou, aby pomohla učiť sa cudzie jazyky čo najširšiemu spektru ľudí.
Aktuálna verzia si ponecháva originálnu myšlienku – pomôcť ľuďom v učení sa cudzieho jazyka spôsobom, ktorý je zároveň zdravý pre telo. Každá zmena a novinka v hre má svoje dizajnové opodstatnenie. Tieto zmeny boli vybrané na základe spätnej väzby z testovania hry v centre organizácie SPOSA Bratislava, ako aj ďalších deviatich organizácií venujúcich sa práci s autistami po celom Slovensku.
Vortoj ponúka po novom štyri herné módy, tri obťažnosti, prehľadný a vylepšený dizajn, ako aj možnosť vytvoriť si profil a zvyšovať si svoju úroveň a najvyššie skóre.
Viac informácií o hre Vortoj môžete nájsť na stránke vortoj.net.

Edukácia@Internet