Ak všetko zlyhá, prečítaj si návod

Návody na použitie k množstvu predmetov, prístrojov alebo softvéru, ktoré v živote používame, často buď nečítame, alebo im nerozumieme, alebo je nereálne vôbec siahať po návode. Do technickej praxe preto pribudol termín použiteľnosť – nový kvalitatívny parameter výrobku, ktorý sa výrobcom vyplatí zlepšovať a zákazníkom sledovať.

Prvá počítačová myš z roku 1964.
Prvá počítačová myš z roku 1964.

Zážitok používateľa sa v súčasnosti označuje termínom UX (User eXperience) a treba ho zohľadniť pri návrhu produktov, aj pri programovaní aplikácií. Negatívny zážitok má v tomto prípade

priamy vplyv na uplatnenie produktov v praxi, pričom rozhodujúcou súčasťou negatívneho zážitku býva zlá použiteľnosť, keď si človek s produktom nevie poradiť.

Tvorcovia a používatelia

Ďalším termínom z tejto oblasti je pojem použiteľnosť (usability, design for usability), čo je dôležitý parameter každého produktu. Jeho správne vyhodnotenie, kvalitatívne aj kvantitatívne, je však netriviálny problém. Pre používanie softvérových produktov sa zaužívalo zriaďovanie takzvaných laboratórií použiteľnosti (usability labs), profesionálne vybavených snímacou technikou a prepojenými počítačmi, kde tester alebo priamo tvorca systému môže sledovať činnosť testovacích osôb, ktoré majú na počítači/mobile niečo použiť.

Testovanie použiteľnosti produktu je náročná práca s ľuďmi. Ak program nevie použiť viacero ľudí, pre programátora je to impulz zmeniť niečo na jeho produkte. Napríklad lekárka skúšajúca nový informačný systém o pacientoch ho nezvládne, pri jeho testovaní stratila drahocenný čas, odmietne ho používať a v čakárni sa jej hromadí množstvo pacientov. Tvorca vytvoril nový systém podľa svojich skúseností a reakciu z praxe sa dozvie len intenzívnou komunikáciou a spätnou väzbou od používateľa.

Istá telekomunikačná firma otestovala na jednoduchom modeli používanie nového informačného systému a po jeho vyhodnotení zrušili objednávku. Ušetrili v prvom rade peniaze, ale aj mnoho starostí. Do akej miery však vieme pripraviť kvalitné testovanie? Čo ak sa po nejakej dobe zácviku ukáže nový systém efektívnejší? Aj auto ovládate bravúrne, lenže kedysi ste trpeli v autoškole a museli ste si zvykať na ovládacie prvky vozidla.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave

Foto archív autora