Jedlik-anyos-in-hekler-antal-die-universitaet-budapest-basel-lindner-1935-s078 (1)