Výnosný dovoz odpadu

Moderný systém manažmentu odpadu umožňuje Švédsku likvidovať odpad aj z iných krajín.

Kam s ním? Takúto otázku často počúvame v súvislosti s komunálnym aj iným odpadom. Treba priznať, že našej krajine sa zatiaľ nedarí problém s narastajúcim množstvom odpadu efektívne a najmä ekologicky riešiť. Keby sme to veľmi zjednodušili, tak sa zdá, že obyvatelia – teda producenti odpadu – nechcú vidieť v blízkosti svojej obce ani skládku, ani spaľovňu odpadu. Vo svete prevláda názor, že v súčasnosti je najvhodnejšou metódou narábania s odpadom jeho recyklácia, prípadne spaľovanie. Podľa európskeho štatistického úradu Eurostat sa v roku 2015 na Slovensku recyklovalo necelých 15 % odpadu, v roku 2016 to už bolo 23 %. V súčasnosti je už zrejmé, že naša krajina nesplní cieľ recyklovať v roku 2020 polovicu komunálneho odpadu. Až dve tretiny odpadu u nás putujú na skládky, a to je približne toľko, ako je svetový priemer. Jednou z krajín, ktoré recyklujú temer všetok svoj odpad, je Švédsko. Táto severská krajina prežíva čosi ako recyklačnú revolúciu a blíži sa k životnému štýlu, charakterizovanému nulovým odpadom. Vo Švédsku sa recykluje približne 99 % odpadu a len menej než jedno percento končí na skládkach. V roku 2017 sa z celkového množstva odpadu vygenerovaného v domácnostiach približne 15,5 % využilo na biologickú recykláciu, 33,8 % na materiálovú recykláciu a 50,2 % sa využilo na získavanie energie. Viac než milión švédskych rodinných domov je vykurovaných teplom zo spaľovní komunálneho odpadu. Kovy v popole sa znovu recyklujú a používajú sa pri stavbe ciest. Dym zo spaľovní sa filtruje suchými i vodnými filtrami a zanesené suché filtre sa používajú na zapĺňanie opustených banských šácht. Švédsko má natoľko moderný systém manažmentu odpadu, že mu mnohé krajiny platia za to, že ekologickým spôsobom zlikviduje aj ich odpad.

Ilustračné foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 05/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre