Výskumník z Univerzity Komenského v Bratislave získal prestížny grant ERC

Univerzita Komenského v Bratislave je prvou vysokou školou na Slovensku, kam zamieri grant ERC z Európskej rady pre výskum v hodnote 1,55 milióna eur. Grant získal mladý výskumník Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty UK na výskum v oblasti chemickej katalýzy s piezoelektrickými materiálmi. Takýto grant v minulosti získali na Slovensku len jeden výskumník a jedna výskumníčka zo Slovenskej akadémie vied.

Michal Májek, foto Tomáš Madeja, UK

Projekt CAPELE je zameraný na využitie mechanickej energie na aktiváciu organických molekúl. Cieľom bude využiť novú metódu aktivácie molekúl pomocou piezoelektrických katalyzátorov pri hľadaní nových reakcií. Ide o projekt základného výskumu, no potenciálnymi praktickými aplikáciami by mohli byť napríklad syntéza liečiv či materiálová veda. Grant tým pádom otvára novú kapitolu slovenského výskumu.

Verím, že sa nám podarí vyvinúť nové reakcie, ktoré budú zaujímavé nielen z pohľadu základného výskumu, ale aj pre aplikačné využitie. Do projektu určite zapojím aj svojich študentov, pretože si myslím, že k práci na výskumnej univerzite patrí tiež príprava nových vedeckých talentov, hovorí autor projektu Michal Májek z Univerzity Komenského.

Slovenskí vedci zaznamenávajú v súťaži o najprestížnejšie európske vedecké granty extrémne nízku úspešnosť. Doteraz sa to podarilo len trikrát, z toho dvakrát jednému výskumníkovi a raz jednej výskumníčke. Písanie projektu je náročné a vyžaduje si mesiace prípravy, podpory okolia a spolupráce s národným kontaktným bodom pre ERC. Tým je Zuzana Reptová z Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré slovenským vedcom zabezpečuje pomoc s prípravou projektov pre ERC komisiu, tréningy a cvičné pohovory.

Foto Tomáš Madeja, UK

Michal Májek stál pred neľahkou výzvou navrhnúť výskum, ktorý je dostatočne ambiciózny, má potenciál posunúť hranice ľudského poznania. A zároveň musel presvedčiť, že je tento zámer uskutočniteľný napriek tomu, že sa to doteraz nikomu nepodarilo, uvádza Z. Reptová.

ERC je bezprecedentným ekosystémom financovania výskumu: podporuje špičkových vedcov v úsilí za poznaním v nádeji, že odpovedia na otázky, na ktoré doteraz nikto neodpovedal, a posunie hranice ľudského poznania. Jediným hodnotiacim kritériom je excelentnosť výskumného zámeru, ako aj profilu vedca či vedkyne. V striktnom dvojkolovom hodnotení projekt posudzujú vedecké špičky z celého sveta.

Získanie prvého grantu ERC na Univerzite Komenského je mimoriadne skvelou správou pre našu univerzitu a tiež dôležitým signálom pre ostatné univerzity, že sa to dá. Je to veľký úspech, sme hrdí na našu Prírodovedeckú fakultu UK, ako aj na pána Michala Májeka. Ako vedenie univerzity sa budeme snažiť vytvárať také podmienky, ktoré umožnia ďalšie podobné úspechy v čo najkratšom čase, reaguje rektor UK Marek Števček.

Univerzita Komenského v Bratislave