Výstava MIKROKOZMOS

Pozývame Vás na novú výstavu v SNM-Prírodovednom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave. Prístupná bude od 3.4.2018 do 30.6.2018 a platí na ňu bežné, nezvýšené vstupné.

Mikrokozmos je unikátna výstava modelov živočíchov, vytvorených pod dohľadom odborníkov – vedcov z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Živočíchy, ktoré majú v skutočnosti len nepatrnú veľkosť a mnohé sú takmer neviditeľné; sú prezentované až v 7700-násobnom zväčšení. Ide o verné modely – sochy, veľké cca 2 – 3 metre, vystavené spolu s ukážkou prostredia, v ktorom tieto živočíchy žijú. Tieto druhy sa vyskytujú u nás na Slovensku, niektoré dokonca žijú s nami v domácnostiach a prípadne nám znepríjemňujú život. Na výstave sa zoznámite s roztočom prachovým, kliešťom obyčajným, všou detskou, pomalkou, švehlou obyčajnou a lišajom smrtihlavom. Podrobnosti o jednotlivých druhoch, o ich životnom cykle a prostredí, v ktorom žijú, sú popísané na informačných tabuliach.

Prednášky k výstave (vstup na prednášky je voľný):

17. 4. o 17,00 hod.
Doc. RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: Švehly a vši – naši súputníci

15. 5. o 17,00 hod.
RNDr. Mária Kazimírová, CSc.: Dve tváre kliešťov

29. 5. o 17,00 hod.
Doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.: Roztoče všade okolo nás

12. 6. o 17,00 hod.
RNDr. Peter Degma, CSc.: Pomalky – neviditeľné medvedíky v machu

26. 6. o 17,00 hod.
Bc. Martin Sečanský: Lišaj smrtkový – smrtihlav a iné lišaje