Výstava Vesmír. Človek. Inteligencia

Špičkový výskum z Nemecka predstavuje putovná interaktívna výstava Vesmír. Človek. Inteligencia (Universum. Mensch. Intelligenz) s piatimi hlavnými témami: Vesmír, História ľudstva, Mozog, Antropocén a Umelá inteligencia. Výstava bude prístupná pre školské triedy aj širokú verejnosť od 26. apríla do 22. mája na Barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Goetheho inštitút a Spoločnosť Maxa Plancka predstavujú interaktívnu výstavu, ktorá formou obrázkov, filmov a výskumných projektov prezentuje veľké záhady ľudstva, úspechy vedeckého myslenia, a nabáda k zamysleniu sa nad vedecky a spoločensky relevantnými témami.
Výstava pozostáva z piatich častí: Vesmír, História ľudstva, Náš mozog, Život v antropocéne a Umelá inteligencia. V každom module sa nachádza inscenačný element, napríklad monitor na facemorphing, vzdušný obal Zeme zobrazujúci vzdialenosti vo vesmíre alebo police s nádobami s rôznym obsahom podobné laboratóriu, ktoré sú venované vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie. Špeciálne inštalácie umožňujú návštevníkom zažiť rôzne emócie pod vplyvom hudby alebo interagovať s robotom. Na viacerých staniciach sa môžu dozvedieť ďalšie zaujímavosti, napríklad ako znie 40 000 rokov stará kostená flauta či odkiaľ pochádza zlato Zeme.
QR-kódy odkazujú na ďalšie materiály vo forme videí, obrázkových galérií a podcastov. Obsah výstavy je určený pre žiakov, ktorí sa učia po nemecky, ale je v dispozícii aj v slovenčine.
Výstava je určená predovšetkým skupinám žiakov a študentov (10 – 20 osôb). Môžu sa zúčastniť interaktívnej prehliadky so sprievodcom v nemčine alebo slovenčine. Vítaní sú však všetci, ktorí sa zaujímajú o súčasný vedecký výskum a Nemecko. Individuálni návštevníci môžu výstavu navštíviť samostatne.

26. apríla – 22. mája 2022
Miesto výstavy: Univerzitná knižnica v Bratislave, Barokové nádvorie
Adresa: Ventúrska 11, Bratislava
Otváracie hodiny: 10.00 – 18.00 h
Cena: Vstup zdarma. Pre skupiny je potrebná registrácia cez formulár.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 26. apríla o 18.30 h. Otvorí ju prednáška prof. Dr. Petra Jedličku.

Slávny biochemik Jacques Monod vyslovil domnienku, že všetko sa dá zredukovať na jednoduché, jasné mechanické interakcie. Bunka je stroj. Zviera je stroj. Človek je stroj. V prednáške sa budeme pýtať, či je jeho domnienka pravdivá. Prednáška bude mať tri časti: Na začiatku sa pozrieme na to, že v hlave nosíme komplexný nervový systém, ktorý kóduje naše emócie a rozhodnutia. V druhej časti rozoberieme, či sa mozog dá do istej miery simulovať na počítači. V záverečnej časti sa zamyslíme nad tým, či sa dá na počítači simulovať aj ľudské vedomie a slobodná vôľa.

O prednášajúcom:
Prof. Dr. Peter Jedlička je neurovedec, ktorý už dvadsať rokov pôsobí v Nemecku. Venuje sa výskumu mozgovej plasticity. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Univerzite Justusa Liebiga v Gießene a ako hosťujúci vedec na Goetheho univerzite vo Frankfurte, kde vyvíja počítačové modely fungovania nervových buniek. Zaujímajú ho aj otázky, ktoré sú na rozmedzí neurovedy a filozofie, ako je slobodná vôľa, vedomie a ich neurálne mechanizmy.

Výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť aj počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií, ktorá sa uskutoční 14. mája.

Goetheho inštitút v Bratislave