Výstavba urýchľovača FAIR

Srdcom nového zariadenia bude kruhový supravodivý urýchľovač uložený pod povrchom zeme.

Medzi základné otázky, ktorých zodpovedaniu venujú veľké úsilie fyzici i vedci z iných odborov, ale ktoré zaujímajú aj laikov, patria otázky z čoho je zložená hmota a prečo existuje hmotnosť? Nájsť odpovede na tieto fundamentálne otázky sa vedci snažia aj náročnými experimentmi v urýchľovačoch (zrážačoch) častíc, ktoré patria medzi najzložitejšie i najdrahšie vedecké experimentálne zariadenia, aké sa kedy vybudovali. Medzi najvýkonnejšie urýchľovače, udeľujúce časticiam mimoriadne vysokú energiu, patrí urýchľovač LHC (Large Hadron Collider), čiže veľký hadrónový zrážač v európskom centre jadrového výskumu CERN neďaleko Ženevy a urýchľovač RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider), čiže zrážač relativistických ťažkých iónov, v Brookhavenskom národnom laboratóriu v USA. K týmto dvom zariadeniam pribudne o niekoľko rokov urýchľovač FAIR, ktorý začali nedávno stavať pri nemeckom meste Darmstadt. Nový urýchľovač sa buduje na 20 hektárov veľkom areáli spoločnosti pre výskum ťažkých iónov GSI. Skratka FAIR znamená Facility for Antiproton and Ion Research, čiže zariadenie pre výskum antiprotónov a iónov. Pri výstavbe urýchľovača bude potrebné premiestniť dva milióny kubických metrov zeminy a použiť 600 000 kubických metrov betónu a 65 000 ton ocele. Srdcom zariadenia FAIR bude kruhový supravodivý urýchľovač s obvodom 1 100 metrov, uložený 17 metrov pod povrchom zeme. Výstavba centra FAIR, ktoré by mali uviesť do plnej prevádzky vroku 2025, bude stáť 1,3 miliardy eur a má v ňom pracovať až 3 000 vedcov z 50 krajín. V urýchľovači FAIR budú ióny a antiprotóny, urýchlené na vysokú energiu, narážať na fólie z rôznych materiálov, pričom vedci dúfajú, že budú môcť pozorovať nové častice a formy hmoty, vznikajúce pri týchto zrážkach.

RM
ilustrácia GSI

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.