Významná malá nezrovnalosť

Staré záznamy pomáhajú odhaľovať nezrovnalosti vo výpočtoch.

Pozorovania astronómov už od čias Babylončanov ukázali, že dni sa nepredlžujú až tak rýchlo, ako sme si mysleli. Už dávnejšie vedci vedia, že otáčanie Zeme sa spomaľuje (a dni sa tak predlžujú). Dôvodom tohto javu je takzvané prílivové trenie – ťahanie oceánov Slnkom a Mesiacom. Štúdia astronomických záznamov od roku 720 pred naším letopočtom až po rok 2015 poukázala na malú, no významnú nezrovnalosť medzi modernými výpočtami a starými pozorovaniami. Zdá sa, že Zem sa nespomaľuje až tak rýchlo, ako to naznačujú výpočty prílivového trenia. Nová štúdia je doteraz najdetailnejšou analýzou dávnych záznamov zatmení, aká bola kedy vykonaná. Podieľali sa na nej astronómovia, geofyzici, historici aj archeológovia. Astronóm Leslie Morrison uviedol, že pri výskume boli použité gravitačné teórie pohybu Zeme okolo Slnka a Mesiaca okolo Zeme.To im umožnilo vypočítať, kde a kedy sa na Zemi dali pozorovať zatmenia. Tieto výpočty boli následne porovnávané so záznamami pozorovaných zatmení, vyrytými do keramických dosiek starovekých Babylončanov, ako aj so záznamami starovekých Číňanov, Grékov, Arabov a stredovekých Európanov.

JK

Foto Pixabay