Vzácne zeminy z odpadu

Znečistenie, ktoré po sebe zanechávajú opustené bane, je nevyužitým zdrojom vzácnych zemín – súboru prvkov potrebných na výrobu všetkého od smartfónov a elektrických vozidiel až po žiarivky a lasery. Získavanie vzácnych zemín z uhoľného odpadu ponúka výhodu dvoch za cenu jedného: získavaním kovov sa zároveň pomáha odstrániť znečistenie.

Ilustračné foto National Science Foundation/Nathaniel Warner

Uhoľné bane môžu zanechať špinavé dedičstvo dlho po svojom zatvorení. Keď je časť horniny po ťažbe vystavená pôsobeniu vzduchu a vody, vzniká kyselina sírová, ktorá z horniny vyťahuje ťažké kovy. Táto kyslá polievka môže znečistiť vodné toky a škodiť voľne žijúcim živočíchom. Získavanie vzácnych zemín z kyslej banskej drenáže neuspokojí rastúci dopyt po týchto kovoch, má však niekoľko výhod, tvrdí Paul Ziemkiewicz z West Virginia Water Research Institute v americkom Morgantowne.
Na rozdiel od rudy vyťaženej v typických baniach na vzácne zeminy je drenáž bohatá na najpotrebnejšie prvky týchto zemín. Navyše nevytvára rádioaktívny odpad – ten je zvyčajne vedľajším produktom baní na vzácne zeminy, ktoré často obsahujú aj urán a tórium. Podľa odhadov P. Ziemkiewicza a jeho kolegov by sa z niekoľkých stoviek zariadení, ktoré už spracovávajú kyslé banské vody, mohlo ročne vyrobiť takmer 600 ton prvkov vzácnych zemín a kobaltu – ďalšieho žiadaného kovu.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.