Vzniká Centrum výskumu vodíkových technológií

V oblasti znižovania emisií vo všetkých odvetviach hospodárstva pripadá významná úloha nahrádzaniu dnešných energetických zdrojov, založených najmä na fosílnych palivách, ekologicky prijateľnými, takzvane čistými zdrojmi. Za jeden z hlavných zdrojov energie v budúcnosti sa považuje vodík.

Rozvoj aktivít v oblasti vodíkových technológií podporila v svojom strategickom dokumente stratégia vodíka pre klimaticky neutrálnu Európu aj Európska komisia. Je potešiteľné, že svoju Národnú vodíkovú stratégiu má už aj Slovensko. Jedným z prvých krokov tejto stratégie bude založenie Centra výskumu vodíkových technológií. Memorandum o jeho vzniku podpísali rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík. O významnosti tohto kroku svedčí aj to, že slávnostného aktu podpísania memoranda sa zúčastnili aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič i podpredseda slovenskej vlády a minister hospodárstva Richard Sulík. Vznikajúce centrum sa bude zaoberať koordinovaným výskumom a vývojom v oblasti vodíkových technológií v celom cykle, i následným využitím teoretických poznatkov pri navrhovaní a konštruovaní funkčných prototypov technológií a zariadení na báze vodíka.

Text a foto Rado Mlýnek