Z uránu katalyzátor

Uraninit, najdôležitejšia ruda uránu, je minerál oxidu uránu, foto wikipédia.

Nevyužité zásoby jadrového odpadu by mohli byť užitočnejšie, ako sme si doteraz mysleli. Chemici Sussexskej univerzity totiž našli nové využitie pre odpadový produkt jadrovej energie – transformujú nevyužitú zásobu na všestrannú zlúčeninu, ktorá by sa mohla použiť na výrobu cenných komoditných chemikálií, ako aj na nové zdroje energie.
Ochudobnený urán vzniká ako vedľajší produkt pri obohacovaní uránu. Obsahuje do 0,23 % rádioaktívneho izotopu U-235 (v prírodnom uráne to býva asi 0,7 %). Sussexskí profesori Geoff Cloke, Richard Layfield a Nikolaos Tsoureas teraz navrhli využitie ochudobneného uránu ako chemický katalyzátor. Ochudobnený urán ako súčasť organokovového komplexu by tak mohol zefektívniť prevod alkénov, uhľovodíkov s dvojitou väzbou, na alkány, čiže uhľovodíky s jednoduchou väzbou. Vedcom sa takto podarilo premeniť etylén (alkén používaný na výrobu plastov) na etán, teda alkán používaný na výrobu mnohých ďalších zlúčenín vrátane etanolu.
Význam tejto metódy spočíva v tom, že takto by sa mohlo pomôcť znížiť zaťaženie veľkého rozsahu ukladania ochudobneného uránu a transformovať komplikovanejšie alkény. Profesor Layfield povedal: Schopnosť konvertovať alkény na alkány je dôležitou chemickou reakciou, ktorá znamená, že môžeme byť schopní brať jednoduché molekuly a vylepšovať ich na cenné komoditné chemikálie, ako sú napríklad hydrogenované oleje a petrochemikálie, ktoré sa môžu použiť ako zdroj energie. Skutočnosť, že na to môžeme použiť ochudobnený urán, je dôkaz, že sa toho nemusíme báť, a tak to pre nás môže byť veľmi užitočné.

Zo stránky Science Daily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre