Začiatok revolúcie

Nástup moderných technológií do praxe prináša vždy posun vpred. Aj zdravotníctvo môže vďaka technológiám fungovať efektívnejšie. Budúcnosťou sú technológie, ktoré prinesú presnejšiu diagnostiku a lepšiu starostlivosť o pacientov.  

Čoraz častejšie sa aj v našich končinách začína objavovať výraz elektronické zdravotníctvo (eHealth). Ako sa píše na stránke ezdravotnictvo.sk, víziou elektronického zdravotníctva je poskytnúť správne informácie v správny čas v správnej forme na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov. Relevantná cesta, ako to dosiahnuť, sú práve informačné technológie.

Konsolidácia dát

To, či má ošetrujúci lekár prístup k úplným záznamom pacienta, môže rozhodnúť o jeho prežití. Záznamy jedného človeka sú zväčša roztrúsené po rôznych databázach, neraz v papierových kartotékach.

Prednosta Kliniky neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach MUDr. Peter Krcho zoznamuje medikov s aplikáciou Novorodenec. Foto Datalan

Keďže nie sú konsolidované, ošetrujúci lekár sa nemusí dostať k životne dôležitým informáciám, najmä ak je pacient v bezvedomí. Dobre navrhnutý informačný systém, no najmä kvalitne zrealizovaný, je kľúčom k lepšej vzájomnej komunikácii medzi pacientom, lekármi, lekárňami a poisťovňami. Malo by ísť o akúsi komunikačnú bránu, ktorá zabezpečí nielen vzájomné prepojenie rôznych informačných systémov, ale šetrí aj čas a náklady. O efektivite ranných vizít, keď má lekár namiesto množstva papierových zložiek k dispozícii všetky potrebné informácie v malom mobilnom zariadení a vie ich aktualizovať jednoduchým dotykom, netreba ani diskutovať. Spoločnosť IBM odhaduje, že odstránenie duplicitných a zbytočných úkonov by ušetrilo štvrtinu až dve pätiny z 3,3 bilióna dolárov, ktoré svet každoročne investuje do zdravotnej starostlivosti. Ďalšie štúdie hovoria, že IT môžu zabrániť miliónom prípadov nevhodných interakcií liekov a výrazne znížiť počet hospitalizácií. Samozrejme, dôležitou otázkou je aj bezpečnosť systému, najmä cloudových riešení. Na toto sa však pri vývoji riešení pre zdravotníctvo kladie výnimočný dôraz. Ako to však často býva aj v iných oblastiach, najväčšie bezpečnostné riziko predstavujú samotní používatelia.

Zachraňujúce tablety

Prirodzene, že v takto vytvorenom systéme sa rozširuje úloha mobilnej elektroniky. Už teraz mnohé mobily či náramky dokážu snímať a vyhodnocovať rôzne biologické premenné ľudského organizmu a upozorniť na rastúce riziko tej-ktorej choroby. Napríklad Klinika neonatológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach už teraz využíva mobilnú aplikáciu Novorodenec, ktorá slúži pri rýchlej diagnostike a presune dát a umožňuje vykonať prvotnú diagnostiku novorodenca už v lokálnej nemocnici, a tak nie je potrebné na ňu čakať až do prevozu bábätka do nemocnice v Košiciach. Novorodenci vďaka tabletu dostanú potrebnú lekársku pomoc oveľa rýchlejšie. Multimediálne schopnosti tabletu zároveň umožňujú audiovizuálne dokumentovať stav pacienta a prostredníctvom mobilného pripojenia na internet konzultovať aktuálnu situáciu priamo s expertmi na klinike. Tablet tiež komunikuje s príručným ultrazvukovým zariadením, preberá jeho dáta, ktoré pripojí k celkovému záznamu o stave pacienta pred transportom a počas neho. Všetky potrebné informácie sa tak zhromažďujú automaticky na jednom mieste a sú bezpečne, no najmä v dostatočnom predstihu k dispozícii pri nasledujúcej liečbe.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 4/2017.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R