Záhadná rezonancia

Foto ESO

Astronómom sa podarilo nájsť sústavu so šiestimi exoplanétami, z ktorých päť sa pohybuje okolo svojej materskej hviezdy nezvyčajne synchronizovaným spôsobom. Toto usporiadanie by mohlo poskytnúť neoceniteľné informácie o procesoch vzniku aj vývoji planét aj v našej slnečnej sústave. Keď vedci prvý raz sledovali 200 svetelných rokov vzdialenú sústavu TOI-178 nachádzajúcu sa v súhvezdí Sochár, domnievali sa, že zaznamenali dvojicu planét obiehajúcu okolo hviezdy po rovnakej dráhe. Nejde však o dve planéty obiehajúce okolo hviezdy v podobnej vzdialenosti, ale skôr o niekoľko planét vo veľmi neobvyklej konfigurácii, uvádza hlavný autor štúdie Adrien Leleu. Sústava hostí šesť exoplanét a okrem tej najbližšej sa ostatné pohybujú po obežných dráhach s navzájom viazanou periódou – sú v tzv. rezonancii. To znamená, že v sústave existujú konfigurácie, ktoré sa pri obehu planét okolo hviezdy stále opakujú, a niektoré planéty sa dostávajú do rovnakej pozície každých niekoľko obehov. Päť planét sústavy TOI-178 je v rezonancii s pomermi 18 : 9 : 6 : 4 : 3, to znamená, že na 18 obehov druhej planéty v sústave (prvej v tomto reťazci) pripadá 9 obehov tretej planéty (druhej v reťazci) atď. Tento rezonančný pohyb planét poskytuje dôležité informácie o minulosti celej sústavy. Dráhy v tejto sústave sú veľmi precízne usporiadané, čo znamená, že celý systém sa od svojho zrodenia vyvíjal relatívne pokojne, vysvetľuje Yann Alibert z Bernskej univerzity. Je zaujímavé, že hoci je usporiadanie dráh takmer dokonalé, hustoty planét sú rozložené oveľa nepravidelnejšie, čo vedci považujú za výzvu pre naše chápanie vzniku a vývoja planetárnych sústav.

Zo stránky ESO spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre