Zastavenie svetla

svetloAustrálskym vedcom sa podarilo zastaviť svetlo – prostredníctvom oblaku veľmi chladných atómov. Toto by mohlo pomôcť pri výrobe kvantových logických hradiel – dôležitých stavebných jednotiek kvantových počítačov. Jesse Everett z Austrálskej národnej univerzity uviedol, že ich snaha je zameraná na vytvorenie interakcie medzi dvoma časticami svetla (fotónmi). Interakcia medzi fotónmi je bežne slabá – ak sa však fotóny zastavia na jednom mieste na dostatočne dlhý čas, interakcia sa dá zintenzívniť na merateľné hodnoty. Ide o veľmi dôležitý pokrok v oblasti kvantových vied. Profesor Ben Buchler z tej istej univerzity objasnil, že svetlo sa za normálnych okolností šíri rýchlosťou približne 300-tisíc kilometrov za sekundu, ale ich experiment umožnil pohyb rýchlosťou vyššou ako rýchlosť svetla. V štúdii použili atómy rubídia, ktoré veľmi silne ovplyvňujú svetlo vlnových dĺžok na samotnom okraji spektra a ktoré môže pozorovať ľudské oko. Použité atómy boli pri experimente modifikované tak, že keď ich zasiahli lasery, začali kontinuálne vyžarovať a následne opäť zachytávať svetlo – a to vytvorilo oblak stacionárneho svetla. Nešlo o prvý prípad zastavenia svetla, no Buchlerom a Everettom vyvinutý systém umožnil adekvátne preukázať, že svetlo skutočne stálo.

JK

Foto ANU

Zdroje: abc.net, eukalert