Zdravie anglických buldogov

3-6-buldogUkazuje sa, že zlepšenie zdravia anglických buldogov, ktoré patria medzi najnezdravších psov na svete, je v rámci ich súčasnej genetickej studnice veľmi zložité. Obmedzená genetická diverzita anglického buldoga minimalizuje schopnosť chovateľov odchovať zdravé fenotypy z existujúcej genetickej výbavy, vytvorenej cielenou selekciou požadovaných fyzických vlastností. Viacero veľkých častí genómu buldogov bolo pozmenených, aby boli dosiahnuté extrémne zmeny vo výzore tohto psa. To so sebou prinieslo akútnu stratu genetickej diverzity v oblasti genómu, obsahujúcej veľkú časť génov, regulujúcich normálne imunitné odozvy. Napriek tomu zostáva anglický buldog jednou z najobľúbenejších rás psov na svete (najmä v Spojených štátoch amerických, kde bol buldog v roku 2015 štvrtou najpopulárnejšou rasou). Niels Pedersen z Centra pre zdravie domácich zvierat Kalifornskej univerzity podotkol, že anglický buldog sa dostal do situácie, keď jeho popularita už nie je žiadnym ospravedlnením pre vážne zdravotné problémy, ktorým je buldog počas svojho, často krátkeho života vystavený. Považuje za alarmujúce, že viac ľudí je očarených jeho vzhľadom, než koľko si ich robí starosti o jeho zdravie. Zlepšenie celkového zdravia prostredníctvom genetickej manipulácie vychádza z domnienky, že daná rasa má ešte dostatok diverzity na vnútorné ozdravenie. Ak ju nemá, je potrebné dodať genetický materiál od iných rás. Pedersenov výskum však ukázal, že buldogovi zostalo už len absolútne minimum genetických rezerv využiteľných na genetické zmeny.

JK

Foto Pixabay