Rozhodlo jedlo

Nový výskum Helsinskej univerzity naznačuje, že domestikáciu psov je potrebné chápať v zmysle konkurenčného boja o zdroje v obzvlášť nepriaznivom prostredí, ktoré prevládalo v severnej Eurázii počas druhej časti poslednej ľadovej doby pred 29 000 až 14 000 rokmi. Počas zím bol nedostatok rastlinnej potravy,… pokračuj

Problém so samohláskami

Schopnosť psov porozumieť ľudskému jazyku je limitovaná z viacerých hľadísk. Vedci maďarskej Univerzity Loránda Eötvösa, ktorá sa považuje za vedeckú kynologickú veľmoc, sa v najnovšom výskume zamerali na schopnosť psov rozlišovať rôzne zvuky. Vedci využili neinvazívne merania EEG. Po zapnutí elektród umiestnených na hlave psov… pokračuj

Partner z ľadovej doby

Hoci je pes najstarším domestikovaným zvieraťom, o jeho populačnej histórii a do akej miery bola spojená s ľuďmi, sa vie málo. V najnovšej štúdii medzinárodný tím vedcov sekvenoval genómy 27 starodávnych psov, z ktorých niektoré žili po celej Eurázii pred takmer 11 000 rokmi. Pretože… pokračuj

Mechanizmus ľudskej reči

Jazyk v najširšom zmysle je schopnosť oznámiť iným svoje pocity alebo myšlienky prostredníctvom znakov. Tie sú buď jednoduché, alebo zložité. Prvé sú vlastné všetkým zvieratám, druhé však iba človeku. Jedny sú teda dané samou prírodou a obmedzujú sa len na niektoré pojmy, druhé sa učíme a nemajú nijaké… pokračuj

Vek psa po novom

Informáciu, podľa ktorej sa každý rok v živote psa rovná siedmim ľudským rokom, nielenže vedci z Kalifornskej univerzite v San Diegu vyvrátili, ale zároveň navrhli vzorec na výpočet veku psa. Pri návrhu vychádzali z chemických zmien v DNA počas starnutia psa. Ľudská a psia DNA… pokračuj

Teplo videné ňufákom

Medzinárodný výskumný tím zo švédskej Lundskej univerzity a Univerzity Eötvösa Loránda v Budapešti objavil úplne nový zmysel psov – psy môžu pomocou svojich studených a mokrých špičiek ňufákov cítiť teplo iných zvierat alebo ľudí. Trvalo to dosť dlho, kým sme to objavili, pretože pes a človek… pokračuj

Pred psom pozor na reči!

Aj keď sa psy dajú vycvičiť, aby porozumeli niektorým slovám, nepredpokladalo sa, že by počúvali pravidelný rozhovor medzi ľuďmi, pretože nie sú schopné porozumieť tomu, čo sa hovorí. Tím bádateľov zo Sussexskej univerzity a z Lyonskej univerzity však nedávno zistil, že psy dokážu odhaliť menšie… pokračuj

Sval spolupatričnosti

Pes a vlk sa od seba anatomicky líšia v jednej drobnosti, ktorá však zrejme pri spolužití s človekom zohráva dôležitú úlohu. Podľa štúdie Juliane Kaminskej z britskej Portsmouthskej univerzity psy majú na rozdiel od vlkov vyvinutý sval nad očami, ktorý im umožňuje viditeľne zdvíhať obočie.… pokračuj

Pes z neolitu

V roku 1901 archeológovia našli v mohyle Cuween Hill na súostroví Orkneje v blízkosti severného pobrežia Škótska 4 000-ročné pozostatky ľudí, ale aj najmenej 24 psov. Skutočnosť, že sa lebky psov našli v spoločnej hrobke s ľudskými a že boli pochované rituálne, potvrdzuje ich výnimočný… pokračuj

Psy chránia deti pred stresom

Psy sú pre deti veľmi dôležitou morálnou podporou, a to najmä v stresujúcich obdobiach života. Podľa Darlene Kertesovej z Floridskej univerzity je myšlienka, že psy sú pre zdravý vývoj detí veľkým prínosom, majiteľmi týchto domácich miláčikov akceptovaná už od nepamäti, no doteraz ešte nebola vedcami… pokračuj