Zdravšie lietadlá

Foto Pixabay

V súčasnosti lietadlá vypúšťajú do atmosféry veľa oxidu uhličitého. Letecká doprava sa tak aktuálne podieľa 12 % na všetkých emisiách CO2 súvisiacich s dopravou. Podľa odborníkov by sa však jedného dňa mohol použiť na pohon lietadiel CO2 nasávaný z ovzdušia. Nový katalyzátor na báze železa, o ktorom informovali výskumníci z Oxfordskej univerzity, premieňa oxid uhličitý na palivo pre lietadlá. Doterajšie pokusy o premenu oxidu uhličitého na palivo sa spoliehali na katalyzátory vyrobené z relatívne drahých materiálov, ako je kobalt, a vyžadovali si viaceré kroky pri chemickom spracovaní. Nový práškový katalyzátor je vyrobený z lacných prísad vrátane železa a premieňa CO2 len v jednom kroku. Keď je katalyzátor umiestnený v reakčnej komore s oxidom uhličitým a plynným vodíkom, pomáha uhlíku z molekúl CO2 oddeľovať sa od kyslíka a spájať sa s vodíkom. Zároveň sa vytvárajú molekuly uhľovodíkov, ktoré tvoria palivo pre letecké motory. Zvyšky atómov kyslíka z CO2 sa spájajú s ďalšími atómami vodíka a vytvárajú vodu. Dr. Tiancun Xiao a jeho kolegovia z Oxfordskej univerzity testovali nový katalyzátor v malej reakčnej komore nastavenej na 300 °C, ktorá bola natlakovaná asi na 10-násobok tlaku vzduchu na úrovni mora. Počas 20 hodín katalyzátor konvertoval 38 % oxidu uhličitého v komore na nové chemické produkty, pričom asi 48 % z týchto produktov tvorili uhľovodíky pre letecké palivo. Medzi ďalšie vedľajšie produkty patrili napríklad etylén a propylén, ktoré sa môžu používať na výrobu plastov.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre