Zdravý doplnok

Foto Pixabay

Obohacovanie obilných výrobkov o kyselinu listovú môže pomôcť predchádzať závažným vrodeným anomáliám, naznačuje štúdia, na ktorej spolupracovali JRC a EUROCAT. Za posledných 20 rokov bolo takmer jedno z 1 000 tehotenstiev v EÚ postihnuté defektmi neurálnej trubice (NTD; neural tube defects), čo je skupina vrodených anomálií centrálneho nervového systému vrátane rázštepu chrbtice a anencefálie. K dispozícii je však účinná prevencia.
Už dávnejšie sa ukázalo, že zvýšenie príjmu vitamínu skupiny B nazývaného folát (kyselina listová) pred tehotenstvom a na jeho začiatku znižuje riziko NTD. Samotné zmeny v strave nevedú k dostatočne vysokému dennému príjmu kyseliny listovej, preto by ženy mali užívať doplnky stravy. Kyselina listová sa však môže pridávať aj do bežných obilných výrobkov (chlieb, cestoviny a cereálie), aby sa dostala ku všetkým ženám v skoršom štádiu, ako pri doplnkoch. Načasovanie je dôležité: k vyššiemu príjmu kyseliny listovej musí ideálne dôjsť už pred otehotnením ženy a do 12. týždňa tehotenstva. Ak sa to oneskorí, môže sa stratiť rozhodujúci čas v kritických prvých týždňoch. Takmer 80 krajín sveta už zaviedlo povinné obohacovanie múky kyselinou listovou, počnúc USA v roku 1998. Ani jedna z krajín EÚ zatiaľ takéto opatrenie nezaviedla. Namiesto toho sa ženám odporúča, aby pred otehotnením a v prvom trimestri užívali tablety alebo kapsuly s kyselinou listovou. Lenže, ako ukazujú údaje EUROCAT, výskyt NTD v EÚ sa od roku 1998 neznížil. Naopak, tam, kde sa zaviedlo celoplošné povinné obohacovanie múky kyselinou listovou, bol zaznamenaný pokles NTD. V štúdii sa odhaduje, že v rokoch 1998 až 2017 sa mohlo zabrániť 14 600 až 19 500 tehotenstvám spojeným s defektmi neurálnej trubice, keby európske krajiny zaviedli obohacovanie kyselinou listovou.

Zo stránky EU Science Hub spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.