Zem posiata hviezdami

Aké by to bolo, mať lietajúci koberec a pozrieť si krajinu z výšky? Voľne dostupný softvér umožňuje zažiť takúto zábavu doslova priamo z obývačky. Predstavíme si zopár úchvatných urbanistických kompozícií, ktoré možno pozorovať zhora.

Neuf-Brisach, Francúzsko. Detailne zrealizované (1698) novoveké mesto i s opevnením, tzv. ideálne mesto. Ak máme byť dôslední, pôvodný plán ešte navrhoval postrannú pevnosť, tá však vybudovaná nebola.

V týchto prípadoch ide o novoveké mestá a pevnosti, ktorými je Európa doslova posiata. Pôvodne boli vybudované na ochranu územia, zhora však vyzerajú, akoby ich prvotnou funkciou bolo vyvolávať údiv.

Rozmar či nevyhnutnosť

Terezín, Česko. Pevnostné mesto vzniklo v rokoch 1780 – 1790. Keďže ho postavili v končiacej sa ére bastiónových opevnení, nedostalo sa mu privilégia aktívnej vojenskej pevnosti. Malá pevnosť východne od mesta slúži doteraz ako väznica.

Dôvody vzniku novovekých miest a pevností vychádzali z princípov ideálnych miest, objavujúcich sa v období renesancie (asi od roku 1450), a tiež z potreby obranyschopnosti vtedajších stredovekých sídel. Do Európy bol dovezený pušný prach. Jeho masívne využívanie podnietilo výstavbu pevností aj opevňovanie už jestvujúcich sídel. Od Španielska po Litvu a od Nórska po Taliansko sa všade ako huby po daždi začali objavovať hviezdicovité urbanistické štruktúry.

Leopoldov. Východne od starého mesta bola postavená (1665 – 1669) novoveká pevnosť v tvare šesťuholníka. V súčasnosti slúži ako väzenie.

Ich základným prvkom bol bastión – cíp hviezdice, ktorý sa podľa potrieb ľubovoľne násobil. Vznikali tak štruktúry, ktoré sa podobali hviezde: štvor-, päť-, šesť-, sedem-, osem-, deväť- aj viaccípej. Ak opevňovali už jestvujúce mesto, bývali deformované a nepravidelné. Ak bolo mesto nové, postavené na zelenej lúke, konštrukcia bola pravidelná.
Novoveké opevnenie bolo hmotovo masívnejšie v porovnaní so stredovekým, mohlo byť nižšie, pravidelných pôdorysných tvarov, s rozsiahlou voľnou (ideálne rovinatou) plochou pred ním a vodnou priekopou či celým systémom priekop. Ak to porovnáme so stredovekou hradbou, ktorá pozostávala z múru spevňovaného vežami, z hľadiska obranyschopnosti sa v stredoveku ideálnym javil hornatý, ťažko prístupný terén, lemovaný vodným tokom.
Novoveké pevnosti vyhľadávali skôr rovinaté územia. V prípade hornatého terénu sa ho snažili čo najviac upraviť do žiaducej podoby.

Opevnenia jestvujúcich miest

Jaca, Španielsko. Severozápadne od historického mesta stojí Citadela – tak sa zvyknú v južných krajinách nazývať novoveké pevnosti. Má úhľadný päťuholníkový pôdorys (postavená v rokoch 1592 – 1595) a plochou takmer konkuruje ploche celého dovtedajšieho mesta.

Niektoré stredoveké aj staršie mestá boli opevnené až v novoveku. Vtedy opevnenie obopínalo jestvujúce mesto a prispôsobovalo sa tvaru mesta a terénu. Často bývalo vybudované v menšom rozsahu, ako bol pôvodný zámer, najmä z ekonomických dôvodov.
Je očividné, že výstavba opevnenia v plnom rozsahu stála veľké úsilie a mnoho prostriedkov. Zaujímavé sú fragmenty opevnenia alebo stopy po ňom, ktoré nachádzame v krajine doteraz a môžeme ich vidieť na leteckých záberoch. V súčasnosti slúžia zväčša ako parkové a oddychové zóny. V niektorých prípadoch dynamicky sa rozvíjajúcich miest (napr. Viedeň, Vroclav…) boli staršie opevnenie rozobraté a nahradené novou zástavbou.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 8/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Ing. arch. Marta Hočová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline
Foto Google Earth (zábery sú voľne dostupné)
Článok prezentuje zistenia z výskumu, ktorého realizáciu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia č. 21-341-03752.