Zika zabíja nervové bunky

nerves-346928_1280Vírus Zika zabíja vyvíjajúce sa mozgové bunky a spôsobuje množstvo mozgových postihnutí najmä u novorodencov. Ide hlavne o mikrocefáliu – ojedinelé vrodené postihnutie, pri ktorom mozog nerastie tak, ako by mal. V Brazílii epidémia tohto vírusu trvá už od mája roku 2015, ale až donedávna sa nepodarilo preukázať priamu spojitosť medzi Zikou a vrodenými postihnutiami. Patricia Garcezová z D’Orovho ústavu pre výskum a vzdelávanie (IDOR) analyzovala účinky infekcie vírusom Zika na ľudské nervové kmeňové bunky, ktoré vznikli z pluripotentných kmeňových buniek (bunky schopné vytvárať veľké množstvo špecializovaných buniek) vyvíjajúcich sa buď ako zväzky nervových kmeňových buniek, alebo ako mozgové organoidy (umelý minimozog). Obe použité výskumné metódy umožňujú analyzovať embryonálny vývoj mozgu. Vedci nainfikovali vyvíjajúce sa bunky vírusom Zika. Už za niekoľko dní vírus zabil väčšinu zväzkov nervových kmeňových buniek. V druhom experimente za zamerali na mozgové organoidy. Infekcia vírusom Zika znížila rast organoidov o 40 %. Finálny experiment zhodnotil vplyv vírusu dengue – flavivírusu, podobného Zike. Už po šiestich dňoch boli jasne viditeľné rozdiely medzi týmito dvoma vírusmi. Buniek nakazených vírusom dengue prežilo omnoho viac než tých, ktoré sa nakazili Zikou. V prípade mozgových organoidov vystavených vírusu dengue sa nepreukázala nijaká redukcia rastu. Výsledky štúdie naznačili, že dopady vírusu Zika na ľudské nervové kmeňové bunky nepatria medzi všeobecnú výbavu rodu flavivírusov. Sú unikátne iba pre Ziku.

JK

Foto Pixabay