Zložené prídavné mená utvorené z číslovky a podstatného mena OS

V odbornom vyjadrovaní sa vyskytuje potreba pomenovať stroje, prístroje, súčiastky a pod. majúce jednu alebo viac osí, teda potreba zložených prídavných mien utvorených z číslovky a z podstatného mena os so všeobecným významom „majúci toľko osí, koľko sa uvádza v prvej časti zloženého slova“. V jazykovej praxi sa stretáme s podobami prídavných mien jednoosový – jednoosý – jednoosí (napr. malotraktor, motor, náves), dvojosový – dvojosý – dvojosí (napr. malotraktor, motor, vyklápací vlek), trojosový – trojosý trojosí (napr. príves, náves, vozík), štvorosový – štvorosý – štvorosí (napr. rušeň, vozeň, zvárací automat, kĺb). V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) sa z uvedených prídavných mien uvádza iba prídavné meno jednoosový a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) to isté prídavné meno aj so slovným spojením jednoosový kryštál. Azda aj preto je isté váhanie, aká je náležitá podoba uvedených prídavných mien.

Zložené prídavné mená skladajúce sa z číslovky a z podstatného mena os utvorené príponou (jednoosí, dvojosí, trojosí, štvorosí) sú chybné, lebo v spisovnej slovenčine sa príponou prídavné mená od názvov vecí netvoria, podoby zložených prídavných mien s príponou (jednoosý, dvojosý, trojosý, štvorosý) sa do prejavov používateľov slovenčiny dostávajú z českých textov, kde sa uvádzajú názvy rozličných strojov, prístrojov a pod. V spisovnej slovenčine sú náležité podoby prídavných mien jednoosový, dvojosový, trojosový, štvorosový, lebo tieto podoby sú pravidelne utvorené príponou -ový, ktorou sa tvoria vzťahové prídavné mená od názvov vecí. Uvedené prídavné mená sa uvádzajú v niektorých starších či novších slovníkoch (napr. v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, v Česko-slovenskom slovníku z r. 1979 a v Slovníku súčasného slovenského jazyka, v 1. zv. písmená A – G z r. 2006 a v 2. zv. písmená H – L z r. 2011).

Náležitú podobu majú slovné spojenia jednoosový malotraktor, jednoosový motor, jednoosový náves, dvojosový vyklápací vlek, dvojosová fréza, dvojosová kosačka, dvojosové okno, trojosový náves, trojosový vozík, trojosová vstupná brána, štvorosový kĺb, štvorosový rušeň, štvorosový vozeň, štvorosový zvárací automat, štvorosová cisterna, štvorosová rýchlostná páka atď. Rovnako sú náležité aj prídavné mená s číslovkami päť a vyššie, ako súpäťosový, šesťosový, sedemosový, osemosový, deväťosový, desaťosový, ktoré sme našli na internetových stránkach.

 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV